Siirry suoraan sisältöön

Mitä on SEO? Selvitä, miten se voi lisätä yrityksesi myyntiä

Mitä on SEO? Selvitä, miten se voi lisätä yrityksesi myyntiä

Nykypäivän digitaalisella aikakaudella minkä tahansa verkkoliiketoiminnan menestys riippuu suuresti sen läsnäolosta ja näkyvyydestä hakukoneissa. Useimmat ihmiset käyttävät Googlen kaltaisia hakukoneita etsiessään tietoa, tuotteita ja palveluja, mikä tarkoittaa, että jos yritys ei näy hakutulosten kärjessä, se todennäköisesti menettää potentiaalisia asiakkaita ja kasvumahdollisuuksia.

SEO :sta eli hakukoneoptimoinnista on tullut ratkaiseva strategia kaikille yrityksille, jotka haluavat parantaa verkkoläsnäoloaan ja houkutella liikennettä ja potentiaalisia asiakkaita verkkosivustolleen. SEO on prosessi, jossa verkkosivusto optimoidaan siten, että siitä tehdään merkityksellisempi ja hakukoneiden kannalta helpommin ymmärrettävä, mikä voi parantaa sen asemaa hakutuloksissa ja lisätä sen orgaanista liikennettä.

Se on erityisen tärkeää verkkoyrityksille, sillä orgaaninen liikenne on kannattava ja kestävä kävijöiden ja liidien lähde.

Tässä artikkelissa tarkastelemme SEO:n eri näkökohtia yrityksille. Käsittelemme myös joitakin strategioita ja työkaluja, jotka voivat auttaa yrityksiä parantamaan hakukoneidensa suorituskykyä ja lisäämään liikennettä ja johtolankoja verkkosivuilleen.

SEO para aumentar las ventas de un negocio online.

SEO eli hakukoneoptimointi on joukko tekniikoita ja strategioita, joiden avulla parannetaan verkkosivuston näkyvyyttä ja sijoitusta hakukoneiden, kuten Googlen, Bingin ja Yahoon, hakutuloksissa.

SEO:n päätavoitteena on lisätä verkkosivuston orgaanista liikennettä eli sivustolle luonnollisesti tulevien kävijöiden määrää ilman, että verkkomainonnasta tarvitsee maksaa. Tämän saavuttamiseksi käytetään erilaisia tekniikoita, joilla parannetaan verkkosivuston relevanssia ja auktoriteettia hakukoneiden silmissä.

SEO voidaan jakaa kahteen luokkaan: On-page SEO ja Off-page SEO.

On-page SEO

On-page SEO tarkoittaa tekniikoita, joita sovelletaan suoraan verkkosivustolla, kuten sivuston sisällön, rakenteen ja navigoinnin optimointia, avainsanojen käyttöä sekä kuvien ja videoiden optimointia. Näillä tekniikoilla pyritään tekemään verkkosivustosta merkityksellisempi ja helpommin ymmärrettävä hakukoneille.

Nämä ovat joitakin On-Page SEO:n olennaisimpia näkökohtia:

 • Sisällön optimointi: Sisältö on verkkosivuston tärkein elementti On-page SEO:n kannalta. Huomiota on kiinnitettävä sisällön laatuun, avainsanojen relevanssiin, sisällön rakenteeseen, kuvien ja videoiden optimointiin sekä merkityksellisten sisäisten ja ulkoisten linkkien sisällyttämiseen.
 • Verkkosivuston rakenne ja navigointi: Verkkosivuston rakenne ja navigointi ovat On-page SEO:n kannalta keskeisiä elementtejä. Sivuston tulisi olla helppokäyttöinen ja siinä tulisi olla selkeä hierarkkinen rakenne, jonka avulla käyttäjät ja hakukoneet löytävät helposti asiaankuuluvan sisällön.
 • HTML-tunnisteet: HTML-tunnisteet, kuten otsikko ja metakuvaus, ovat tärkeitä On-page SEO:n kannalta. Otsikoiden ja kuvausten tulisi olla merkityksellisiä, kuvaavia ja sisältää relevantteja avainsanoja, jotta ne houkuttelevat käyttäjiä ja hakukoneita.
 • Verkkosivuston latausnopeus: Verkkosivuston latausaika on tärkeä tekijä On-page SEO:n kannalta. Nopeammin latautuvat sivustot tarjoavat paremman käyttäjäkokemuksen, mikä voi parantaa hakukoneiden sijoitusta.
 • Sopeutuminen mobiililaitteisiin: Koska yhä useammat käyttäjät käyttävät internetiä mobiililaitteiden kautta, on tärkeää, että verkkosivusto on optimoitu mobiililaitteille. Tämä voi parantaa käyttäjäkokemusta ja sivuston näkyvyyttä hakutuloksissa mobiililaitteilla.
 • URL-osoitteen optimointi: URL-osoitteiden tulisi olla kuvaavia, selkeitä ja merkityksellisiä sen sisällön kannalta, jota ne edustavat. URL-osoitteessa tulisi myös olla merkityksellisiä avainsanoja, jotta hakukoneet ymmärtäisivät sisällön merkityksellisyyden.

Sivun ulkopuolinen SEO

Off-page SEO puolestaan käsittää tekniikat, joita sovelletaan verkkosivuston ulkopuolella, kuten ulkoisten linkkien luominen verkkosivustolle, osallistuminen sosiaalisiin verkostoihin ja laadukkaan sisällön luominen muille verkkosivustoille, jotka liittyvät sivuston aiheeseen. Näiden tekniikoiden tavoitteena on parantaa sivuston auktoriteettia ja mainetta hakukoneiden silmissä.

Nämä ovat joitakin off-page SEO:n perusnäkökohtia:

 • Ulkoisten linkkien luominen: Ulkoiset linkit, jotka tunnetaan myös nimellä backlinkit, ovat tärkeä tekijä Off-page SEO:ssa. Mitä enemmän relevantteja ja laadukkaita ulkoisia linkkejä osoittaa verkkosivustolle, sitä paremmat ovat hakukoneiden sijoitukset.
 • Sosiaalisen median sisältö: Aktiivinen osallistuminen sosiaaliseen mediaan, kuten merkityksellisen sisällön julkaiseminen ja yhteydenpito yhteisöön, voi parantaa verkkosivuston näkyvyyttä ja tuottaa merkityksellisiä ulkoisia linkkejä.
 • Vieraskirjoitukset: Sisällön luominen muille verkkosivustoille, kuten blogeihin ja foorumeille, voi auttaa tuottamaan laadukkaita ulkoisia linkkejä verkkosivustollesi ja parantaa hakukonenäkyvyyttä.
 • Verkkositaatit ja maininnat: Verkkositaatit ja maininnat verkkosivustosta ilman linkkejä voivat myös parantaa hakukonenäkyvyyttä. Siksi on tärkeää, että verkkosivustosi on esillä hakemistoissa, yritysluetteloissa ja muilla asiaankuuluvilla verkkosivustoilla.

SEO:n merkitys perustuu siihen, että hakukoneet ovat useimpien verkkosivustojen tärkein liikenteen lähde.

Jos verkkosivusto ei näy hakutulosten kärjessä asiaankuuluvilla hakusanoilla, se ei todennäköisesti saa vierailuja hakukoneista eikä näin ollen näy verkkokäyttäjille.

Lisäksi hakukoneoptimointi voi olla myös kustannustehokas tapa lisätä liikennettä ja johtaa verkkosivustolle. Toisin kuin verkkomainonta, joka voi olla kallista ja usein tehotonta, hakukoneoptimointi voi tuottaa orgaanista liikennettä kestävästi ja ajan mittaan, millä voi olla merkittävä vaikutus verkkosivuston näkyvyyteen ja menestykseen.

Tehokkaan SEO-strategian toteuttamiseksi on otettava huomioon useita keskeisiä tekijöitä, kuten verkkosivuston kannalta merkitykselliset avainsanat, sisällön laatu ja merkityksellisyys, sivuston rakenne ja navigointi, auktoriteetti ja maine sekä sivustolle johtavien ulkoisten linkkien laatu ja määrä.

Yksi SEO:n tärkeimmistä näkökohdista on verkkosivuston kannalta merkityksellisten avainsanojen valinta. Avainsanat ovat sanoja tai lauseita, jotka käyttäjät kirjoittavat hakukoneisiin löytääkseen tiettyyn aiheeseen liittyvää tietoa. On tärkeää valita avainsanoja, jotka ovat merkityksellisiä verkkosivuston sisällön kannalta ja joilla on suuri hakuvolyymi, mikä tarkoittaa, että monet ihmiset etsivät kyseistä avainsanaa hakukoneissa.

Kun merkitykselliset avainsanat on valittu, verkkosivuston sisältö on optimoitava kyseisiä avainsanoja varten. Tähän voi sisältyä avainsanojen sisällyttäminen verkkosivuston otsikkoon, kuvaukseen ja sisältöön sekä verkkosivuston kuvien ja videoiden optimointi merkityksellisten avainsanojen mukaan.

On myös tärkeää ottaa huomioon sivuston rakenne ja navigointi. Hyvin jäsennelty ja helposti navigoitava verkkosivusto on hakukoneiden ja käyttäjien helpompi ymmärtää, mikä voi parantaa sivuston näkyvyyttä ja käyttäjäkokemusta.

Toinen tärkeä tekijä hakukoneoptimoinnissa on sivuston auktoriteetti ja maine. Hakukoneet arvioivat sivuston auktoriteettia ja mainetta sivustolle osoittavien ulkoisten linkkien määrän ja laadun perusteella. Siksi on tärkeää luoda laadukkaita ja merkityksellisiä ulkoisia linkkejä verkkosivustolle, jotta sen auktoriteettia ja sijaintia hakutuloksissa voidaan parantaa.

Ulkoisten linkkien tuottaminen voidaan toteuttaa osallistumalla sosiaalisiin verkostoihin, luomalla laadukasta sisältöä muille sivustolle, joka liittyy sivuston aiheeseen, ja tekemällä yhteistyötä muiden sivustojen kanssa keskinäisten linkkien tuottamiseksi. On tärkeää pitää mielessä, että ulkoisten linkkien on oltava merkityksellisiä ja laadukkaita, jotta sivuston maine paranee ja hakukoneiden rangaistukset vältetään.

Hakukoneoptimointi on jatkuva prosessi, joka vaatii aikaa ja omistautumista merkittävien tulosten saavuttamiseksi. On tärkeää seurata ja arvioida verkkosivustoa säännöllisesti ja mukauttaa SEO-strategiaa tarpeen mukaan, jotta sen asema hakutuloksissa paranee.

Lisäksi on tärkeää pitää mielessä, että hakukoneoptimointi ei ole kaikille verkkosivustoille sopiva strategia. Jokainen verkkosivusto on ainutlaatuinen ja vaatii räätälöidyn SEO-strategian, joka perustuu sen sisältöön, rakenteeseen, yleisöön ja tavoitteisiin.

Seuraavassa on muutamia tapoja, joilla SEO voi auttaa sinua lisäämään yrityksesi myyntiä:

 • Parantaa yrityksesi näkyvyyttä: Jos verkkosivustosi ei näy hakutulosten kärjessä asiaankuuluvilla hakusanoilla, menetät todennäköisesti potentiaalisia asiakkaita ja myyntimahdollisuuksia. SEO auttaa parantamaan verkkosivustosi näkyvyyttä hakutuloksissa, mikä lisää mahdollisuuksia, että käyttäjät löytävät verkkosivustosi ja muuttuvat asiakkaiksi.
 • Houkuttele orgaanista liikennettä verkkosivustollesi: Orgaaninen liikenne on liikennettä, joka tulee verkkosivustollesi luonnollisesti, ilman että sinun tarvitsee maksaa mainonnasta . SEO voi auttaa sinua houkuttelemaan enemmän orgaanista liikennettä verkkosivustollesi, mikä tarkoittaa enemmän kävijöitä ja enemmän myyntimahdollisuuksia.
 • Parantaa käyttäjäkokemusta: SEO keskittyy myös verkkosivuston rakenteen ja navigoinnin optimointiin, mikä parantaa sivuston käyttäjäkokemusta. Hyvin jäsennelty ja helposti navigoitava verkkosivusto on käyttäjille houkuttelevampi, mikä lisää todennäköisyyttä, että he tekevät ostoksen.
 • Lisää yrityksesi auktoriteettia ja mainetta: Kun yrityksesi näkyy hakukoneissa asiaankuuluvilla sijoilla, sen auktoriteettiasema kasvaa, mikä todennäköisesti johtaa suurempaan myyntimäärään, koska luottamus yritystäsi kohtaan kasvaa.
 • Parantaa myynnin konversiota: SEO voi myös auttaa sinua parantamaan myyntikonversiota verkkosivustollasi. Optimoimalla verkkosivuston sisältöä ja rakennetta asiaankuuluvien avainsanojen kannalta ja parantamalla sivuston käyttäjäkokemusta kävijät muuttuvat todennäköisemmin asiakkaiksi ja tekevät ostoksia.

SEO ja maksettu mainonta, joka tunnetaan myös nimellä PPC (Pay Per Click), ovat kaksi digitaalista markkinointistrategiaa, joita käytetään verkkosivuston näkyvyyden ja liikenteen lisäämiseen. Vaikka molemmilla strategioilla on hyvät ja huonot puolensa, SEO tarjoaa joitakin merkittäviä etuja maksettuun mainontaan verrattuna:

 • Kustannustehokkuus: Toisin kuin maksullisessa mainonnassa, hakukoneoptimointi ei vaadi maksua klikkausmaksuista tai mainosnäytöksistä. Vaikka hakukoneoptimointi saattaa vaatia aikaa ja resursseja, kun hyvä sijoitus hakutuloksissa on saavutettu, orgaaninen liikenne on ilmaista. Sen sijaan maksettu mainonta voi olla kallista, eikä se takaa pitkän aikavälin menestystä.
 • Se parantaa verkkosivuston uskottavuutta ja auktoriteettia: Käyttäjät luottavat yleensä enemmän orgaanisiin hakutuloksiin kuin maksettuihin mainoksiin. Kun sivusto näkyy orgaanisesti hakutulosten kärjessä, sen uskottavuus ja auktoriteetti lisääntyvät, mikä voi lisätä todennäköisyyttä, että käyttäjät luottavat sivustoon ja tekevät ostoksen.
 • Tuottaa pitkäaikaista orgaanista liikennettä: SEO keskittyy verkkosivuston sisällön ja rakenteen optimointiin, mikä voi lisätä sen näkyvyyttä ja orgaanista liikennettä pitkällä aikavälillä. Sen sijaan maksettu mainonta tuottaa liikennettä vain siksi aikaa, kun maksat mainonnasta. Kun mainonta loppuu, liikenne voi vähentyä merkittävästi.
 • Parantaa käyttäjäkokemusta: SEO keskittyy verkkosivuston rakenteen ja navigoinnin optimointiin, mikä parantaa sivuston käyttäjäkokemusta. Käyttäjäkokemusta parantamalla käyttäjät tekevät todennäköisemmin ostoksen tai ryhtyvät toimiin sivustolla.

SEO-työkaluja on valtava määrä, suosittelemme Semrushia analyysityökaluksi ja tässä kerrotaan, miksi tämä työkalu on niin hyödyllinen yrityksesi SEO:lle:

 • Kilpailija-analyysi: Sen avulla käyttäjät voivat analysoida kilpailijoiden SEO-strategiaa, mukaan lukien heidän käyttämänsä avainsanat, heidän luomansa ulkoiset linkit, verkkosivuston rakenne ja paljon muuta. Näin voidaan ymmärtää paremmin, miten ne vertautuvat kilpailijoihin, ja mukauttaa omaa SEO-strategiaasi sen mukaisesti.
 • Avainsanatutkimus: SEMrush tarjoaa laajan valikoiman avainsanatutkimustyökaluja, joiden avulla käyttäjät voivat löytää verkkosivustonsa kannalta merkityksellisiä avainsanoja ja ymmärtää, miten ne menestyvät hakumäärän, kilpailijoiden vaikeuden ja muiden seikkojen suhteen. Näin käyttäjät voivat optimoida sisältönsä relevanttien avainsanojen osalta ja houkutella orgaanista liikennettä.
 • Linkkien analysointi: Voit analysoida verkkosivustollesi osoittavia ulkoisia linkkejä, jolloin voit ymmärtää linkkien laatua ja relevanssia ja mukauttaa linkkien rakentamisstrategiaasi sen mukaisesti. Lisäksi SEMrush tarjoaa työkaluja myrkyllisten linkkien tunnistamiseen ja linkkien poistamiseen, mikä voi parantaa verkkosivustosi linkkiprofiilin yleistä kuntoa.
 • Sisällön analysointi: SEMrushin avulla voimme analysoida verkkosisältöä ja ymmärtää, miten se suoriutuu merkityksellisten avainsanojen, sisällön laadun, rakenteen ja muiden tekijöiden suhteen. Näin voimme mukauttaa sisältöstrategiaamme hakukonesuorituskyvyn parantamiseksi ja orgaanisen liikenteen lisäämiseksi.
 • Hakutulosten sijainnin seuranta: Tarjoaa mahdollisuuden seurata relevanttien avainsanojen sijaintia hakutuloksissa ja ymmärtää, miten ne toimivat kilpailijoihin verrattuna.

Tekijä

Psykologian tutkinnon suorittaneena ja intohimoisena flamencokitaristina sekä lautapelien ystävänä, olen ammatillisella polullani syventynyt ihmisen käyttäytymisen ja markkinoinnin väliseen yhteyteen. Vuosien varrella olen hioutunut analysoimaan ja tulkita markkinoiden trendejä ja kuluttajien reaktioita. The Color Blogissa yhdistän psykologiset oivallukseni rakkauteeni kirjoittamiseen, tarjoten ainutlaatuisia näkökulmia markkinointiin, historiaan ja ihmisten välisiin vuorovaikutuksiin digitaalisella aikakaudellamme.View Author posts

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *