Siirry suoraan sisältöön

Sisältömarkkinointi. Tutustu sen mahdollisuuksiin yrityksesi kannalta

Sisältömarkkinointi. Tutustu sen mahdollisuuksiin yrityksesi kannalta

Sisältömarkkinoinnista on tullut digitaalisen aikakauden yrityksille olennainen työkalu. Kuluttajien muuttuessa yhä vaativammiksi ja hienostuneemmiksi organisaatioiden on sopeuduttava pysyäkseen merkityksellisinä ja kiinnostavina.

Tässä artikkelissa kerromme kaiken, mitä sinun on tiedettävä tästä markkinointityypistä ja mitä etuja se voi tuoda yrityksellesi.

Sisältömarkkinointi on markkinointistrategia, jossa keskitytään laadukkaan ja arvokkaan sisällön luomiseen, julkaisemiseen ja jakeluun tietylle yleisölle. Tämä sisältö voidaan esittää eri muodoissa, kuten blogiartikkeleissa, videoissa, infografiikoissa, sosiaalisen median viesteissä ja podcasteissa. Strategian päätavoitteena on houkutella, informoida, viihdyttää ja lopulta muuntaa kävijöitä uskollisiksi asiakkaiksi.

Toisin kuin perinteiset markkinointitekniikat, jotka usein perustuvat tuotteiden ja palvelujen suoraan myynninedistämiseen, sisältömarkkinoinnissa keskitytään luomaan vankka ja kestävä suhde yleisöön. Tämä saavutetaan tarjoamalla hyödyllistä, relevanttia ja ajankohtaista tietoa, joka ratkaisee ongelmia, vastaa kysymyksiin ja yleensä parantaa kuluttajien elämää.

Sisältömarkkinointi on yrityksen markkinointistrategiassa perustavanlaatuista useista syistä:

 • Luottamuksen rakentaminen: Tarjoamalla hyödyllistä ja laadukasta sisältöä yritykset voivat asemoida itsensä alansa johtaviksi toimijoiksi ja rakentaa luottamusta yleisönsä kanssa. Tämä puolestaan edistää asiakkaiden uskollisuutta ja tyytyväisyyttä, mikä voi johtaa myynnin kasvuun ja vankkaan maineeseen.
 • Parempi hakukoneoptimointi: Hakukoneet, kuten Google, palkitsevat verkkosivustoja, jotka tarjoavat arvokasta ja merkityksellistä sisältöä. Ottamalla käyttöön tehokkaan sisältömarkkinointistrategian yritykset voivat parantaa sijoittumistaan hakutuloksissa, mikä lisää orgaanista liikennettä ja viime kädessä lisää liiketoimintamahdollisuuksia.
 • Lisääntynyt näkyvyys sosiaalisessa mediassa: Tämä auttaa yrityksiä laajentamaan tavoittavuuttaan ja houkuttelemaan uusia seuraajia. Tämä voi lisätä brändin näkyvyyttä ja sitoutumista kuluttajiin.
 • Korkeampi konversioaste: Tarjoamalla asiaankuuluvaa ja arvokasta sisältöä, joka ratkaisee ongelmia tai täyttää tarpeita, yritykset voivat ohjata kävijöitä myyntisuppiloa pitkin ja lisätä heidän mahdollisuuksiaan muuttua asiakkaiksi.

Sisältömarkkinointi ja perinteinen mainonta ovat kaksi erilaista lähestymistapaa tuotteiden ja palvelujen edistämiseen, ja kummallakin on omat etunsa ja haittansa. Joitakin keskeisiä eroja näiden kahden strategian välillä ovat:

Lähestymistapa ja tavoitteet

Sisältömarkkinoinnissa keskitytään arvokkaan, merkityksellisen ja hyödyllisen sisällön luomiseen ja levittämiseen tietylle yleisölle. Sen päätavoitteena on rakentaa vahvoja ja pysyviä suhteita kuluttajiin ja luoda luottamusta ja auktoriteettia markkinoilla.

Perinteinen mainonta taas perustuu tuotteiden ja palvelujen suoraan myynninedistämiseen television, radion, sanoma- ja aikakauslehtien kaltaisten tiedotusvälineiden kautta. Sen päätavoitteena on lisätä näkyvyyttä ja tuotemerkin tunnettuutta myynnin lisäämiseksi.

Viestin luonne

Sisältömarkkinointi tarjoaa hyödyllistä ja merkityksellistä tietoa, joka ratkaisee ongelmia, vastaa kysymyksiin ja parantaa kuluttajien elämää. Se on vähemmän tungettelevaa ja keskittyy arvoon, jonka yritys voi tarjota yleisölleen. Perinteinen mainonta taas on yleensä suorempaa ja vakuuttavampaa, ja siinä korostetaan tuotteiden ja palveluiden ominaisuuksia ja etuja, jotta kuluttajat saataisiin ostamaan.

Jakelukanavat

Sisältömarkkinointi käyttää yleisönsä tavoittamiseen ensisijaisesti digitaalisia kanavia, kuten blogeja, sosiaalisia verkostoja, sähköpostia ja verkkosivustoja. Perinteinen mainonta perustuu perinteisiin tiedotusvälineisiin, kuten televisioon, radioon, sanomalehtiin, aikakauslehtiin ja ulkomainontaan (esim. mainostaulut ja julisteet).

Kustannukset ja sijoitetun pääoman tuotto

Sisältömarkkinointi on usein kustannustehokkaampaa kuin perinteinen mainonta, sillä verkkosisällön luomiseen ja levittämiseen liittyvät kustannukset ovat yleensä pienemmät kuin mainostilan ostaminen perinteisessä mediassa. Lisäksi sisältömarkkinointi voi pitkällä aikavälillä tarjota paremman sijoitetun pääoman tuoton (ROI), sillä arvokas ja merkityksellinen sisältö voi houkutella kävijöitä ja tuottaa konversioita vuosien ajan. Perinteinen mainonta taas voi olla kallista, ja monissa tapauksissa sen tehokkuus heikkenee nopeasti mainoskampanjan päätyttyä.

Tulosten mittaaminen

Sisältömarkkinoinnin avulla yritykset voivat helposti mitata ja analysoida kampanjoidensa tuloksellisuutta web- ja sosiaalisen median analyysityökalujen avulla. Näin strategiaa voidaan jatkuvasti mukauttaa ja parantaa optimaalisten tulosten saavuttamiseksi. Toisaalta tulosten mittaaminen perinteisessä mainonnassa voi olla vaikeampaa ja epätarkempaa, sillä aina ei ole mahdollista seurata suoraan tietyn kampanjan tuottamia konversioita ja myyntiä.

Tehokas sisältömarkkinointistrategia edellyttää huolellista ja harkittua suunnittelua. Tässä on neljä keskeistä vaihetta tässä prosessissa:

1- Kohdeyleisön tunnistaminen

Ensimmäinen askel sisältömarkkinointistrategian suunnittelussa on tunnistaa, kenelle sisältö on suunnattu. Tämä edellyttää yrityksen ihannekuluttajien, heidän tarpeidensa, toiveidensa, haasteidensa ja mieltymystensä perusteellista tutkimista ja analysointia. Ymmärtämällä yleisön ominaisuuksia ja käyttäytymistä yritykset voivat kehittää sisältöä, joka on merkityksellisempää, sitouttavampaa ja tehokkaampaa niiden markkinointitavoitteiden kannalta.

2- Sisältömarkkinoinnin tavoitteiden määrittely

Kun kohdeyleisö on tunnistettu, on tärkeää määritellä erityiset tavoitteet, jotka haluat saavuttaa sisältömarkkinointistrategialla. Näitä tavoitteita voivat olla mm:

 • Verkkoliikenteen lisääminen
 • Hakukonesijoituksen parantaminen (SEO)
 • Laadukkaiden liidien tuottaminen
 • Myynnin tai konversioiden lisääminen
 • Asiakasuskollisuuden lisääminen
 • Lisätä tuotemerkin näkyvyyttä

On tärkeää, että tavoitteet ovat selkeitä, mitattavissa ja saavutettavissa, jotta strategian onnistumista voidaan arvioida ajan mittaan.

3- Oikeiden kanavien valinta sisällön jakelua varten

Kaikki sisällönjakelukanavat eivät ole yhtä tehokkaita kaikille yrityksille tai yleisöille. Siksi on ratkaisevan tärkeää valita kanavat, jotka sopivat parhaiten kohdeyleisön tarpeisiin ja mieltymyksiin ja joilla saavutetaan asetetut tavoitteet. Joitakin suosituimpia kanavia ovat mm:

 • Blogit ja verkkosivustot
 • Sosiaalinen media (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn jne.)
 • Sähköposti (uutiskirjeet, sähköpostimarkkinointikampanjat)
 • Videoalustat (YouTube, Vimeo)
 • Podcastit

4- Toimituksellisen kalenterin luominen

Toimituksellinen kalenteri on olennainen väline sisällöntuotannon ja -jakelun organisoinnissa ja aikatauluttamisessa. Sen avulla yritykset voivat suunnitella ja koordinoida sisältömarkkinointitoimiaan ja varmistaa, että sisältöä julkaistaan säännöllisesti ja johdonmukaisesti. Tehokkaan toimituksellisen kalenterin tulisi sisältää:

 • Sisällön aiheet ja muodot (blogiartikkelit, videot, infografiikat jne.)
 • Julkaisu- ja jakelupäivät
 • Jakelukanavat (verkkosivustot, sosiaalinen media, sähköposti jne.)
 • Vastaa sisällön luomisesta, tarkistamisesta ja julkaisemisesta
 • Olemassa olevan sisällön tarkistamisen ja päivittämisen päivämäärät
El marketing de contenidos ayuda a conectar de manera efectiva con tu audiencia.

Kun sisältömarkkinointistrategia on suunniteltu, seuraava vaihe on luoda tehokasta sisältöä, joka sitouttaa, informoi ja luo yhteyden yleisöön. Tässä artikkelin osassa käsittelemme laadukkaan sisällön merkitystä, tehokkaan sisällön tyyppejä ja sen luomista.

Sisällön laadun merkitys

Sisällön laatu on ratkaisevan tärkeää minkä tahansa sisältömarkkinointistrategian onnistumisen kannalta. Laadukas sisältö auttaa:

 • Luoda brändin auktoriteettia ja uskottavuutta toimialallasi
 • Houkuttelemaan ja pitämään yleisösi
 • Rakentaa kuluttajien luottamusta ja uskollisuutta
 • Parantaa hakukoneiden sijoitusta (SEO)
 • Lisäämään sitoutumista ja vuorovaikutusta sosiaalisissa verkostoissa

Siksi on tärkeää investoida aikaa ja resursseja laadukkaan sisällön luomiseen, joka on arvokasta, relevanttia ja kohdeyleisöä houkuttelevaa.

Tehokkaan sisällön tyypit

On olemassa erityyppistä sisältöä, joka voi olla tehokasta yleisöstä, tavoitteista ja jakelukanavista riippuen. Joitakin suosituimpia ja tehokkaimpia sisältötyyppejä ovat muun muassa seuraavat:

 • Blogiartikkelit: Ne tarjoavat yksityiskohtaista ja ajantasaista tietoa yleisöä kiinnostavista aiheista.
 • Videot: Ne ovat houkuttelevia ja helppokäyttöisiä, ja niiden avulla tieto voidaan esittää visuaalisella ja dynaamisella tavalla.
 • Infografiikat: Tiivistävät monimutkaista tietoa ja dataa visuaaliseen muotoon, joka on helppo ymmärtää ja jakaa.
 • Podcastit: Antavat käyttäjille mahdollisuuden kuluttaa äänisisältöä muiden toimintojen ohessa.
 • E-kirjat ja oppaat: Tarjoavat kattavaa ja syvällistä tietoa tietystä aiheesta, mikä voi olla hyödyllistä liidien luomisessa ja auktoriteetin kasvattamisessa aiheesta.
 • Sosiaalisen median viestit: Niiden avulla voidaan jakaa tietoa, uutisia ja pikapäivityksiä yleisön kanssa, mikä kannustaa sitoutumiseen ja vuorovaikutukseen.

Miten luoda tehokasta sisältöä

Tehokkaan sisällön luomiseksi on olemassa useita ohjeita:

 • Tutkimus: Tee perusteellinen tutkimus aiheesta varmistaaksesi, että esitetyt tiedot ovat tarkkoja, ajantasaisia ja arvokkaita yleisölle.
 • Keskity yleisöön: Varmista, että sisältö kohdistuu kohdeyleisön tarpeisiin, toiveisiin ja ongelmiin. Vastaa heidän kysymyksiinsä ja tarjoa ratkaisuja.
 • Kiehtova kerronta: Käytä kirjoitustyyliä tai kerrontaa, joka on mukaansatempaavaa ja helposti ymmärrettävää. Näin sitä on helppo lukea ja yleisö pysyy kiinnostuneena.
 • Visuaalisesti houkutteleva: Käytä laadukkaita kuvia, videoita ja graafisia elementtejä täydentämään ja tehostamaan sisältöä. Tämä tekee sisällöstä houkuttelevamman ja helpommin kulutettavan.
 • SEO-optimointi: Optimoi sisältö hakukoneita varten käyttämällä asiaankuuluvia avainsanoja, sisäisiä ja ulkoisia linkkejä ja jäsentämällä sisältö asianmukaisesti. Tämä parantaa sisällön näkyvyyttä hakutuloksissa.

Kun tehokas ja laadukas sisältö on luotu, seuraava vaihe on varmistaa, että se saavuttaa oikean yleisön ja maksimoi vaikutuksensa.

Sosiaalinen media

Sosiaalinen media on perustavanlaatuinen väline sisällön edistämiseen ja jakamiseen yleisön kanssa. Julkaise linkkejä sisältöösi alustoilla, kuten Facebookissa, Twitterissä, LinkedInissä, Instagramissa ja Pinterestissä, riippuen siitä, missä kohdeyleisösi sijaitsee. Joitakin vinkkejä sisällön edistämiseen sosiaalisessa mediassa ovat mm:

 • Mukauta viestiä: Räätälöi viesti ja muoto kutakin alustaa varten käyttämällä asiaankuuluvia kuvia, videoita, hashtageja ja mainintoja.
 • Ole vuorovaikutuksessa yleisön kanssa: Vastaa kommentteihin ja kysymyksiin ja osallistu sisältöösi liittyviin keskusteluihin.
 • Jaa ryhmissä ja yhteisöissä: Tunnista sosiaalisten verkostojen asiaankuuluvat ryhmät ja yhteisöt, joissa voit jakaa sisältösi ja tavoittaa laajemman yleisön, ja osallistu niihin.

Sähköpostimarkkinointi

Sähköpostimarkkinointi on yksi tehokkaimmista tavoista edistää sisältöä ja pitää yleisösi ajan tasalla ja sitoutuneena. Lähetä säännöllisesti uutiskirjeitä, joissa on linkkejä uusimpaan sisältöön, yrityspäivityksiin ja erikoistarjouksiin. Muista segmentoida postituslistasi tilaajiesi kiinnostuksen kohteiden ja mieltymysten mukaan, jotta voit tarjota heille merkityksellisempää ja henkilökohtaisempaa sisältöä.

Yhteistyö ja vaikuttajat

Tee yhteistyötä vaikuttajien, bloggaajien ja muiden alasi asiantuntijoiden kanssa laajentaaksesi sisältösi tavoittavuutta. Tähän voi kuulua mm:

Linkkien ja mainintojen vaihtaminen blogeissa ja sosiaalisessa mediassa

Sisällön, kuten haastattelujen, webinaarien tai podcastien, luominen yhdessä

Osallistuminen verkossa tai henkilökohtaisesti järjestettäviin tapahtumiin ja konferensseihin

Nämä yhteistyömuodot voivat lisätä brändisi näkyvyyttä ja auktoriteettia sekä houkutella uutta ja merkityksellistä yleisöä.

Maksullinen mainonta ja myynninedistäminen

Joissakin tapauksissa voi olla hyödyllistä investoida maksettuun mainontaan ja myynninedistämiseen, jotta sisältösi näkyvyyttä voidaan lisätä. Näitä voivat olla sosiaalisen median mainokset (kuten Facebook- tai Twitter-mainokset), Google-mainokset ja natiivimainonta Taboolan tai Outbrainin kaltaisilla alustoilla. Muista segmentoida mainokset tehokkaasti, jotta tavoitat kohdeyleisösi ja maksimoit sijoitetun pääoman tuoton (ROI).

SEO ja hakumarkkinointi

Optimoi sisältösi hakukoneita varten (SEO) käyttämällä asiaankuuluvia avainsanoja, sisäisiä ja ulkoisia linkkejä ja jäsentämällä sisältösi asianmukaisesti. Voit myös käyttää hakumarkkinointitekniikoita, kuten vähäisen kilpailun avainsanatutkimusta ja linkkien rakentamista, lisätäksesi näkyvyyttä ja orgaanista liikennettä sisällöllesi.

Uudelleenkäyttö ja sisällön päivittäminen

Uudelleenkäytä ja päivitä menestyneintä ja suosituinta sisältöäsi, jotta se pysyy tuoreena ja merkityksellisenä. Voit esimerkiksi muuttaa blogikirjoituksen videoksi, infografiikaksi tai podcastiksi tai yhdistää useita toisiinsa liittyviä artikkeleita täydelliseksi e-kirjaksi tai oppaaksi. On myös tärkeää tarkistaa ja päivittää olemassa olevaa sisältöä uusilla tiedoilla, tiedoilla ja linkeillä, jotta se pysyy merkityksellisenä ja yleisöäsi kiinnostavana.

Osallistu foorumeihin ja verkkoyhteisöihin

Tunnista alallesi merkitykselliset foorumit ja yhteisöt ja osallistu niihin aktiivisesti. Vastaa kysymyksiin, jaa tietämystäsi ja julkaise linkkejä sisältöösi, kun se on merkityksellistä ja hyödyllistä yhteisön jäsenille. Tämä auttaa sinua vakiinnuttamaan auktoriteettisi aiheen suhteen ja saamaan laadukasta liikennettä sisältöösi.

Julkiset suhteet ja media

Hyödynnä suhdetoimintaa ja mediaa, jotta voit lisätä sisältösi näkyvyyttä ja tavoittavuutta. Tähän voi kuulua mm:

 • Lehdistötiedotteet ja lehdistötiedotteet merkityksellisistä uutisista ja tapahtumista
 • Asiantuntijana esiintyminen tiedotusvälineissä ja alan julkaisuissa
 • Yhteistyö ammatillisten järjestöjen ja yhdistysten kanssa

Nämä strategiat voivat auttaa rakentamaan brändisi mainetta ja näkyvyyttä sekä houkuttelemaan sisällöllesi laajempaa yleisöä.

Kun sisältömarkkinointistrategia on otettu käyttöön ja sitä on edistetty, on tärkeää mitata ja analysoida tuloksia, jotta voidaan arvioida sen tehokkuutta ja tehdä tarvittaessa muutoksia.

Tulosten mittaamisen ja analysoinnin merkitys

Sisältömarkkinointistrategian tulosten mittaaminen ja analysointi on ratkaisevan tärkeää useista syistä:

 • Sisällön ja kokonaisstrategian onnistumisen arvioimiseksi
 • Tunnistamaan, minkälainen sisältö toimii parhaiten ja mitä on parannettava
 • Ymmärtää, miten yleisösi käyttäytyy ja on vuorovaikutuksessa sisältösi kanssa
 • Tehdä tietoon perustuvia päätöksiä strategian optimoimiseksi ja mukauttamiseksi
 • Määrittää sijoitetun pääoman tuotto (ROI) ja perustella sisältömarkkinointibudjettisi

Työkalut tulosten mittaamiseen ja analysointiin

Sisältömarkkinointistrategiasi tulosten mittaamiseen ja analysointiin on saatavilla useita työkaluja. Suosituimpia ja tehokkaimpia ovat mm:

 • Google Analytics: olennainen työkalu, jolla voit mitata verkkosivustosi liikennettä, liikennelähteitä, käyttäjien käyttäytymistä ja konversioita.
 • Sosiaalisen median analyysityökalut: Facebook Insightsin, Twitter Analyticsin ja LinkedIn Analyticsin kaltaiset alustat tarjoavat tietoja sosiaalisen median sisältösi tavoittavuudesta, sitoutumisesta ja suorituskyvystä.
 • Sähköpostimarkkinointiohjelmistot: MailChimpin ja Sendinbluen kaltaiset palvelut tarjoavat analyysejä sähköpostimarkkinointikampanjoidesi avauksista, klikkauksista, tilausten peruutuksista ja konversioista.
 • SEO-analyysityökalut: Moz, Ahrefs ja SEMrush auttavat sinua analysoimaan sisältösi suorituskykyä hakukoneissa ja tunnistamaan parannusmahdollisuuksia.

Miten tuloksia tulkitaan

Kun analysoit sisältömarkkinointistrategiasi tuloksia, on tärkeää keskittyä niihin mittareihin ja keskeisiin tulosindikaattoreihin (KPI), jotka liittyvät läheisimmin tavoitteisiisi. Joitakin keskeisiä huomioon otettavia näkökohtia ovat mm:

 • Liikenne ja yksilölliset kävijät: Näiden mittareiden avulla voit arvioida, kuinka moni ihminen vierailee ja kuluttaa sisältöäsi, mikä on olennaista strategiasi tavoittavuuden ja suosion mittaamisen kannalta.
 • Pysähtymisaika ja sivut vierailua kohden: Nämä mittarit osoittavat, kuinka kiinnostavaa ja kiinnostavaa sisältösi on yleisön kannalta ja pitääkö se heidän huomionsa.
 • Hyppyprosentti: Korkea hyppyprosentti voi osoittaa, että kävijät eivät löydä sitä, mitä he odottivat, tai että sisältö ei ole relevanttia tai kiinnostavaa.
 • Sosiaalisen median vuorovaikutukset ja sitoutuminen: Tykkäysten, kommenttien, jakojen ja seuraajien määrä voi auttaa arvioimaan sosiaalisen median sisällön vaikutusta ja vastakaikua.
 • Konversiot ja ROI: Nämä mittarit ovat avainasemassa arvioitaessa, tuottaako sisältömarkkinointistrategiasi tuloksia
nv-author-image

Psykologian tutkinnon suorittaneena ja intohimoisena flamencokitaristina sekä lautapelien ystävänä, olen ammatillisella polullani syventynyt ihmisen käyttäytymisen ja markkinoinnin väliseen yhteyteen. Vuosien varrella olen hioutunut analysoimaan ja tulkita markkinoiden trendejä ja kuluttajien reaktioita. The Color Blogissa yhdistän psykologiset oivallukseni rakkauteeni kirjoittamiseen, tarjoten ainutlaatuisia näkökulmia markkinointiin, historiaan ja ihmisten välisiin vuorovaikutuksiin digitaalisella aikakaudellamme.View Author posts

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *