Siirry suoraan sisältöön

Minkälaisia Markkinoinnin muotoja on olemassa?

Minkälaisia Markkinoinnin muotoja on olemassa?

Teollisesta vallankumouksesta digitaaliseen aikakauteen, jossa elämme, tapa lähestyä asiakkaita on muuttunut dramaattisesti. Vaikka markkinoinnin perusolemus – kuluttajien tarpeiden ymmärtäminen ja tyydyttäminen – on pysynyt samana, markkinointitaktiikat ja -strategiat ovat kehittyneet yllättävällä tavalla.

Markkinointi ei enää rajoitu sanomalehti- tai televisiomainoksiin. Perinteisestä markkinoinnista, joka perustuu painotuotteisiin, televisioon ja radioon, digitaalisiin strategioihin, joissa hyödynnetään sosiaalista mediaa, hakukoneoptimointia ja sisältömarkkinointia, yrityksillä on käytössään monenlaisia välineitä. Tässä ei kuitenkaan ole vielä kaikki, sillä on olemassa myös erityisiä markkinointimuotoja, jotka keskittyvät hyvin erityisiin aloihin.

Brändit eivät voi enää luottaa yhteen ainoaan lähestymistapaan yleisönsä tavoittamiseksi, vaan niiden on oltava joustavia, innovatiivisia ja halukkaita mukautumaan muuttuviin kuluttajatottumuksiin. Oikean markkinointimuodon valitseminen kampanjaa tai tuotetta varten ei ole olennaista ainoastaan kuluttajien huomion herättämiseksi, vaan myös pysyvien suhteiden rakentamiseksi ja brändiuskollisuuden edistämiseksi.

Kun tarjolla on niin monia vaihtoehtoja, on luonnollista kysyä: Mikä markkinointitapa sopii yritykselleni tai tuotteelleni? Tässä artikkelissa tutustumme markkinoinnin eri tyyppeihin ja niiden merkittävimpiin ominaisuuksiin, jotta voit saada laajemman kuvan eri mahdollisuuksista ja saada syvällisen käsityksen niistä, jotka mielestäsi sopivat parhaiten yrityksellesi.

 1. Digitaalinen markkinointi
 2. Perinteinen markkinointi
 3. Suhdemarkkinointi
 4. Guerilla-markkinointi
 5. Inbound-markkinointi
 6. Suoramarkkinointi
 7. Vaikuttajamarkkinointi
 8. Kumppanuusmarkkinointi
 9. Neuromarkkinointi
 10. Kasvumarkkinointi
 11. Kokemuksellinen markkinointi
 12. Emotionaalinen markkinointi
 13. Brändimarkkinointi
 14. Paikallinen markkinointi
 15. Syymarkkinointi
Estrategias de marketing para empresas de todo tipo.

Kuten olemme jo maininneet, vaikka markkinoinnin perusta on kohderyhmämme tarpeiden ymmärtäminen ja tyydyttäminen, on olemassa suuri määrä strategioita, joiden avulla voimme luoda yhteyden kyseiseen yleisöön ja saada heidät osoittamaan, että tuotemerkkimme, palvelumme tai tuotteemme on se vaihtoehto, jota he etsivät tarpeidensa tyydyttämiseksi tai ongelmiensa ratkaisemiseksi.

1- Digitaalinen markkinointi

Digitaalinen markkinointi tai verkkomarkkinointi tarkoittaa strategioiden ja tekniikoiden kokonaisuutta, joka toteutetaan media- ja internetkanavissa. Tämäntyyppisessä markkinoinnissa käytetään elektronisia laitteita, kuten tietokoneita, älypuhelimia, tabletteja ja konsoleita, yleisön sitouttamiseksi tuotemerkkeihin. Seuraavassa on joitakin digitaalisen markkinoinnin keskeisiä osatekijöitä:

 • Verkkosivustot ja hakukoneoptimointi: Yrityksen verkkoläsnäolo alkaa yleensä sen verkkosivustosta. Hakukoneoptimointi (SEO) auttaa parantamaan näiden sivustojen näkyvyyttä hakutuloksissa esimerkiksi Googlen, Bingin tai Yahoon sivuilla.
 • PPC-mainonta: Tämä on pay-per-click -mainontaa, jossa mainostajat maksavat maksun joka kerta, kun joku klikkaa heidän mainostaan. Google AdWords ja Bing Ads ovat yleisiä esimerkkejä.
 • Sosiaalisen median markkinointi: Käyttää muun muassa Facebookin, Twitterin, Instagramin ja LinkedInin kaltaisia alustoja tuotteiden tai palvelujen mainostamiseen, asiakassuhteiden rakentamiseen ja brändimielikuvan parantamiseen.
 • Sisältömarkkinointi: Luodaan ja jaetaan merkityksellistä ja arvokasta sisältöä yleisön houkuttelemiseksi ja säilyttämiseksi. Tämä voi sisältää muun muassa blogeja, videoita, infografiikkaa ja podcasteja.
 • Sähköpostimarkkinointi: Sähköpostiviestien lähettäminen yhteystietoluetteloon, yleensä tuotteiden, palvelujen tai tapahtumien mainostamiseksi tai asiakassuhteen ylläpitämiseksi.
 • Kumppanuusmarkkinointi: Ansaitaan palkkio markkinoimalla muiden henkilöiden tai yritysten tuotteita tai palveluja.
 • Mobiilimarkkinointi: Erityisesti suunniteltu tavoittamaan käyttäjiä heidän mobiililaitteillaan muun muassa sovellusten, tekstiviestien ja MMS:n avulla.
 • Analytiikka ja mittarit: Työkalujen ja tekniikoiden käyttö digitaalisten markkinointikampanjoiden suorituskyvyn mittaamiseen, analysointiin ja raportointiin, jolloin strategioita voidaan optimoida ja tarkentaa näiden tietojen perusteella.

Digitaalisen markkinoinnin avaintekijä on kyky olla vuorovaikutuksessa tiettyjen kohderyhmien kanssa reaaliaikaisesti ja yksilöllisesti. Toisin kuin perinteinen markkinointi, digitaalinen markkinointi tarjoaa runsaasti tietoja ja mittareita, joiden avulla yritykset voivat hienosäätää strategioitaan ja maksimoida sijoitetun pääoman tuoton (ROI).

2- Perinteinen markkinointi

Vaikka elämme aikakautta, jolloin kaikki tuntuu pyörivän internetin ja sosiaalisen median ympärillä, perinteiset markkinointimenetelmät ovat edelleen yhtä tehokkaita (joskus jopa tehokkaampia).

Perinteinen markkinointi perustuu pääasiassa viestien yksisuuntaiseen levittämiseen, eli yritys lähettää viestin yleisölle odottamatta välttämättä suoraa ja välitöntä vuorovaikutusta, toisin kuin digitaalinen markkinointi, joka on yleensä kaksisuuntaisempaa ja vuorovaikutteisempaa.

Nämä ovat joitakin perinteisen markkinoinnin keinoja tai strategioita:

 • Televisiomainonta: Spotit tai mainokset, jotka lähetetään eri aikoina ja eri ohjelmissa massayleisöjen tavoittamiseksi.
 • Radiomainonta: Mainokset ja mainosmainokset, jotka lähetetään radioasemien kautta.
 • Painettu mainonta: Tähän kuuluvat mainokset sanomalehdissä, aikakauslehdissä, esitteissä, lentolehtisissä ja muissa painetuissa tiedotusvälineissä.
 • Ulkomainonta: Tähän kuuluvat mainostaulut, mupit, julisteet ja muut julkisissa tiloissa olevat mainosmuodot.
 • Puhelinmarkkinointi tai puhelinmarkkinointi: Puhelimitse tapahtuvaa myynninedistämistä tai myyntiä.
 • Suoramainonta: Tähän kuuluu luetteloiden, postikorttien ja muunlaisen mainosmateriaalin lähettäminen suoraan kuluttajien koteihin.
 • Messut ja näyttelyt: Tapahtumat, joissa yritykset esittelevät tuotteitaan tai palvelujaan suoraan kuluttajille tai muille yrityksille.
 • Julkiset suhteet: Strategiat ja taktiikat, joilla pyritään ylläpitämään tai parantamaan yrityksen tai tuotteen imagoa perinteisten tiedotusvälineiden, kuten lehdistötilaisuuksien ja lehdistötiedotteiden, avulla.
 • Sponsorointi: Taloudellinen tai luontoissuorituksina annettava tuki tapahtumille, urheilujoukkueille tai kulttuuritoiminnalle, jonka tavoitteena on saada näkyvyyttä ja myönteisiä assosiaatioita tuotemerkille.

Tuotemerkkien ei tarvitse tyytyä valitsemaan markkinointimuotoa. Sekä digitaalinen että perinteinen markkinointi tarjoavat useita strategioita. Kunkin yrityksen on valittava, mitkä strategiat ovat tarkoituksenmukaisempia ottaen huomioon sen kohderyhmä, tavoitteet ja taloudelliset resurssit.

3- Suhdemarkkinointi

Suhdemarkkinointi on markkinointitapa, jossa keskitytään rakentamaan, ylläpitämään ja parantamaan vahvoja, pitkäaikaisia asiakassuhteita. Sen sijaan, että keskityttäisiin pelkästään yksittäisiin liiketoimiin, tämäntyyppisessä markkinoinnissa pyritään ymmärtämään asiakkaiden tarpeita ja mieltymyksiä ajan mittaan, ja tavoitteena on edistää uskollisuutta ja pitää asiakkaat jatkuvasti.

Suhdemarkkinoinnin päätavoitteita ovat mm:

 • Asiakkaiden lojaalisuuden edistäminen: Vahva asiakassuhde johtaa uskollisiin asiakkaisiin, jotka palaavat yhä uudelleen.
 • Parantaa asiakastyytyväisyyttä: Ymmärtämällä asiakkaiden tarpeet ja toiveet yritykset voivat tarjota tuotteita ja palveluja, jotka todella vastaavat näitä tarpeita.
 • Maksimoida asiakkaan arvo pitkällä aikavälillä: Yritykset voivat maksimoida asiakkaan elinkaariarvon (CLV) keskittymällä asiakkaiden säilyttämiseen ja ostotiheyden lisäämiseen.

Siinä hyödynnetään usein yksityiskohtaisia tietokantoja, asiakassuhteiden hallintajärjestelmiä (CRM) ja muita teknisiä välineitä, joilla kerätään tietoa asiakkaiden käyttäytymisestä, mieltymyksistä ja tarpeista. Näitä tietoja käytetään sitten viestinnän ja tarjousten personointiin, mikä vahvistaa brändin ja asiakkaan välistä suhdetta.

4 – Guerrilla-markkinointi

Guerilla-markkinointi perustuu epätavanomaisiin, innovatiivisiin ja edullisiin taktiikoihin, joilla saavutetaan maksimaalinen näkyvyys ja yllättäviä tuloksia. Termi”sissimarkkinointi” on johdettu sodankäynnissä käytetystä sissitaktiikasta, joka perustuu pieniin yllätystekoihin ja epätavanomaisiin taktiikoihin laajamittaisten yhteenottojen sijaan.

Sissimarkkinointikampanjat ovat tyypillisesti:

 • Innovatiivisia ja luovia: Ne perustuvat omaperäisiin ideoihin, joilla pyritään kiinnittämään yleisön huomio odottamattomilla tavoilla.
 • Edullisia: Suurten joukkoviestintäbudjettien sijaan käytetään halvempia mutta tehokkaita taktiikoita.
 • Keskittyvät kuluttajakokemukseen: Luovat usein kuluttajille mieleenpainuvia kokemuksia, jotka synnyttävät keskustelua ja jakamista sosiaalisissa verkostoissa ja muissa medioissa.
 • Sijoitetaan odottamattomiin paikkoihin tai muotoihin: Se voi olla esimerkiksi katuinterventio, flash mob, tarra epätavallisessa paikassa tai mikä tahansa muu muoto, joka yllättää yleisön.

Se on erityisen suosittua startup-yritysten ja pienyritysten keskuudessa, joilla ei ole resursseja kilpailla suurten brändien kanssa perinteisen median mainoskuluista. Sen sijaan nämä yritykset pyrkivät luomaan vaikutusta taktiikoilla, jotka tuottavat suusanallista mainontaa ja viraliteettia sosiaalisissa verkostoissa.

On tärkeää huomata, että sissimarkkinointi voi yllättävän ja epätavanomaisen luonteensa vuoksi olla kaksiteräinen miekka. Jos se toteutetaan väärin tai se koetaan sopimattomaksi, se voi aiheuttaa vastareaktioita tai jopa suhdetoimintaongelmia. Siksi on erittäin tärkeää harkita huolellisesti viestiä, välinettä ja kohderyhmää ennen tällaisen kampanjan käynnistämistä.

5- Inbound markkinointi

Inbound-markkinointi perustuu potentiaalisten asiakkaiden houkuttelemiseen luomalla ja jakamalla merkityksellistä, arvokasta ja räätälöityä sisältöä. Perinteisten markkinointitaktiikoiden sijaan, joilla pyritään keskeyttämään kohdeyleisö (kuten mainonta massamediassa), inbound-markkinoinnilla pyritään siihen, että asiakkaat löytävät heidät, kun he etsivät tietoa tai ratkaisuja ongelmiinsa.

Inbound-markkinoinnin pääpiirteet ja vaiheet ovat:

 • Houkuttelu: Luodaan liikennettä luomalla laadukasta sisältöä, joka on optimoitu hakukoneita varten (SEO) ja jota mainostetaan sosiaalisissa verkostoissa. Tässä vaiheessa luodaan usein blogeja, videoita, infografiikkaa ja muunlaista sisältöä, joka houkuttelee kävijöitä.
 • Konversio: Kun kävijät ovat saapuneet verkkosivustolle, tavoitteena on muuntaa heidät liidiksi tai potentiaalisiksi asiakkaiksi. Tämä tapahtuu tarjoamalla arvokasta sisältöä vastineeksi heidän tiedoistaan, yleensä lomakkeiden avulla, joihin kävijät jättävät tietonsa esimerkiksi ladatakseen e-kirjan, ilmoittautuakseen webinaariin tai saadakseen käyttöönsä ilmaisen työkalun.
 • Sulkeminen: Johtolankojen hankkimisen jälkeen strategialla pyritään muuttamaan nämä johtolangat asiakkaiksi. Tähän käytetään välineitä, kuten sähköpostimarkkinointia, markkinointiautomaatiota ja lead scoringia (liidien pisteytys sen mukaan, kuinka todennäköisesti niistä tulee asiakkaita).
 • Ilahduttaminen: Prosessi jatkuu myös sen jälkeen, kun liidistä on tullut asiakas. Tavoitteena on pitää asiakkaat tyytyväisinä, tehdä heistä tuotemerkin puolestapuhujia ja kannustaa heitä ostamaan uudelleen tai myymään lisää. Tämä saavutetaan tarjoamalla myynnin jälkeistä tukea, luomalla heille merkityksellistä sisältöä ja kannustamalla vuorovaikutukseen ja yhteisöön.

Lähestymistavan filosofia on, että tarjoamalla arvoa ja ratkaisuja käyttäjien tarpeisiin ja ongelmiin luodaan luottamussuhde, joka helpottaa ostopäätöstä ja edistää brändiuskollisuutta. Tärkeintä on olla hyödyllinen ja merkityksellinen sen sijaan, että mainosviestejä lähetetään jatkuvasti.

6 – Suoramarkkinointi

Suoramarkkinointi on mainonnan muoto, jonka avulla yritykset ja organisaatiot voivat viestiä suoraan nykyisille tai potentiaalisille asiakkaille. Toisin kuin massamainonta, jota levitetään laajasti suurille yleisöille, suoramarkkinointi kohdistetaan erityisesti tietyille henkilöille tai segmentteihin ja pyritään saamaan heiltä suora vastaus.

Nämä ovat joitakin suoramarkkinoinnin keskeisiä piirteitä:

 • Erityinen kohderyhmä: se perustuu kohderyhmien segmentointiin ja erityisten viestien kohdentamiseen yksittäisille segmenteille tai tietyille ihmisryhmille. Segmentointi voi perustua demografisiin, käyttäytymiseen liittyviin, maantieteellisiin ja muihin tietoihin.
 • Mitattavissa: Yksi suoramarkkinoinnin tärkeimmistä eduista on se, että sen avulla yritykset voivat mitata tarkasti kampanjan vastetta ja sijoitetun pääoman tuottoa (ROI). Tietyn viestinnän aikaansaamien vastausten, ostojen tai muiden toivottujen toimien määrää voidaan seurata.
 • Henkilökohtainen viestintä: Viestit voidaan ja usein myös personoida kullekin vastaanottajalle sopiviksi, mikä lisää viestin relevanssia ja tehokkuutta.
 • Kehotus toimintaan: Suoramarkkinointiviestinnässä on yleensä selkeä kehotus toimia, kuten ”soita nyt”, ”käy verkkosivuillamme” tai ”osta tiettyyn päivämäärään mennessä”.

7- Vaikuttajamarkkinointi

Vaikuttajamarkkinointi on sosiaalisen markkinoinnin laji, jossa tietyssä yhteisössä tai tietyssä markkinarakossa vaikutusvaltaa omaaviin henkilöihin (ns. vaikuttajiin) otetaan yhteyttä tuotteiden, palveluiden tai kampanjoiden edistämiseksi. Näillä vaikuttajilla on läsnäolonsa ja uskottavuutensa ansiosta sosiaalisissa verkostoissa tai muilla alustoilla kyky vaikuttaa yleisönsä ostopäätöksiin auktoriteettinsa, tietämyksensä, asemansa tai suhteensa yleisöönsä ansiosta.

miksi tämäntyyppinen markkinointi on niin suosittua? Tässä on joitakin syitä:

 • Aito yhteys: Toisin kuin perinteiset julkkikset, monet vaikuttajat ovat rakentaneet kannattajakuntansa aitoudella ja henkilökohtaisella yhteydellä yleisöönsä. He jakavat kokemuksiaan, mielipiteitään ja jokapäiväistä elämäänsä tavalla, jonka avulla he voivat muodostaa aitoja suhteita seuraajiinsa.
 • Sosiaaliset alustat: Vaikuttajamarkkinointia voidaan harjoittaa missä tahansa mediassa, mutta erityisen yleistä se on sosiaalisen median alustoilla, kuten Instagramissa, YouTubessa, TikTokissa, Twitterissä ja Facebookissa.
 • Vaikuttajien monimuotoisuus: Megavaikuttajista, joilla on miljoonia seuraajia, mikrovaikuttajiin, joilla on muutama tuhat tai jopa satoja seuraajia. Jokaisella tyypillä on omat etunsa kampanjan tavoitteista riippuen.
 • Hyödyt tuotemerkeille: Yritykset käyttävät vaikuttajia laajentaakseen tavoittavuuttaan, parantaakseen luottamusta brändiinsä ja lopulta lisätäkseen myyntiä. Tekemällä yhteistyötä oman markkinarakonsa kannalta merkityksellisten henkilöiden kanssa brändit voivat tavoittaa erityisiä yleisöjä, joita olisi muuten vaikea tavoittaa.
 • Luova sisältö: Vaikuttajilla on usein ainutlaatuinen luova ote, ja heille annetaan usein vapaus esitellä tuotteita tai palveluita omalla tavallaan, jolloin sisältö tuntuu aidolta ja luo yhteyden yleisöön.

Vaikuttajamarkkinointi on vakiinnuttanut asemansa yhtenä tehokkaimmista strategioista nykypäivän digitaalisessa maisemassa, erityisesti tuotemerkeille, jotka haluavat saada yhteyden nuorempaan yleisöön, joka viettää suuren osan ajastaan sosiaalisen median alustoilla.

8- Affiliate-markkinointiohjelman

Affiliate-markkinointiohjelman on verkkomarkkinointistrategia, jossa yritys palkitsee yhden tai useamman kumppanin jokaisesta kävijästä tai asiakkaasta, joka saadaan kumppanin markkinointitoimien tuloksena. Pohjimmiltaan se on eräänlaista tulosperusteista markkinointia.

Seuraavassa on tyypillisen affiliate-markkinointiohjelman ominaisuuksia:

 • Kumppanit: He ilmoittautuvat ja heidät hyväksytään yrityksen kumppanuusohjelmaan. Nämä kumppanit voivat olla muun muassa bloggaajia, vaikuttajia ja verkkosivustojen omistajia.
 • Tuote-/palvelumainonta: Kun he ovat osa ohjelmaa, kumppanit mainostavat yrityksen tuotteita tai palveluita käyttämällä erityisiä kumppanilinkkejä, jotka seuraavat suosituksia. Nämä linkit voidaan sijoittaa muun muassa heidän verkkosivuilleen, blogeihinsa, sähköposteihinsa ja sosiaalisiin verkostoihinsa.
 • Palkkiot: Jos joku napsauttaa kumppanilinkkiä ja suorittaa tietyn toiminnon (kuten tekee ostoksen, rekisteröityy sivustolle jne.), kumppani saa provision tai palkkion. Palkkio voi olla kiinteä maksu tai prosenttiosuus myynnistä.

Kumppanuusohjelmia voidaan soveltaa myös offline-strategioissa, mutta niitä käytetään yleisemmin digitaalisessa markkinoinnissa, koska niiden avulla on helppo seurata ja mitata kumppanuustuloksia.

9- Neuromarkkinointi

Neuromarkkinointi on monitieteinen ala, jossa yhdistetään neurotieteellisiä tekniikoita markkinoinnin periaatteisiin ja tutkitaan, miten kuluttajat tekevät päätöksiä ja miten he reagoivat markkinointistrategioihin, kuten mainontaan, pakkauksiin, tuotesuunnitteluun ja muihin myynninedistämisaloitteisiin. Neuromarkkinoinnin ideana on ymmärtää paremmin kuluttajien mieltymyksiä, tunteita ja päätöksiä tarkkailemalla ja analysoimalla aivotoimintaa.

Seuraavassa on joitakin keskeisiä kohtia tämän tieteenalan ymmärtämiseksi:

 • Tekniikat ja työkalut: Hyödynnetään erilaisia neurotieteellisiä välineitä, kuten toiminnallista magneettikuvausta (fMRI), elektroenkefalografiaa (EEG), silmäseurantaa ja muita menetelmiä, joilla mitataan kuluttajien aivotoimintaa, katsekuvioita ja fysiologisia reaktioita, kun he altistuvat markkinointiärsykkeille.
 • Alitajuiset päätökset: On arvioitu, että suuri osa ostopäätöksistä tehdään alitajuisesti. Neuromarkkinoinnilla pyritään selvittämään näitä alitajuisia prosesseja ja ymmärtämään, mikä oikeastaan motivoi tai estää ostopäätöksen tekemisen.
 • Tunteet ja markkinointi: Neuromarkkinoinnissa kiinnitetään erityistä huomiota tunteisiin, koska niillä on ratkaiseva merkitys päätöksenteossa. Sen ymmärtäminen, miten tietyt ärsykkeet herättävät positiivisia tai negatiivisia tunteita, voi auttaa tuotemerkkejä suunnittelemaan tehokkaampia kampanjoita.
 • Käytännön sovellukset: Neuromarkkinoinnin avulla saatuja tietoja voidaan käyttää kaikkeen pakkaussuunnittelusta televisiomainoksen tai verkkosivuston kokemuksen luomiseen.
 • Etiikka: Kuten kaikissa tekniikoissa, joissa tutkitaan ihmisen käyttäytymistä, neuromarkkinointiin liittyy eettisiä näkökohtia. On olemassa huolenaiheita siitä, että kuluttajan päätöksiä voidaan ”manipuloida” tai yksilön yksityisyyteen voidaan tunkeutua, kun hänen aivovasteisiinsa päästään käsiksi.

Tämä tieteenala tarjoaa uuden näkökulman kuluttajakäyttäytymiseen ja syvemmän ymmärryksen siitä, mikä todella yhdistää ihmisiä aivojen ja tunteiden tasolla. Teknologian ja neurotieteellisten tekniikoiden kehittyessä neuromarkkinointi todennäköisesti kehittyy edelleen ja tarjoaa entistä tarkempia tietoja markkinointistrategioita varten.

10- Kasvumarkkinointi

Kasvumarkkinointi tai ”growth hacking” on markkinointitapa, jossa keskitytään nopeiden ja tehokkaiden kasvumahdollisuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Sen sijaan, että keskityttäisiin pelkästään asiakashankintaan, kasvumarkkinointi kohdistuu koko asiakassuppiloon tai elinkaareen, hankinnasta asiakaspalvelun säilyttämiseen ja laajentamiseen. Sen päätavoitteena on edistää kestävää kasvua optimoiduin kustannuksin ja maksimoitujen tulosten avulla.

Seuraavassa on joitakin keskeisiä seikkoja tästä markkinoinnin haarasta:

Kokeileva ajattelutapa: Kasvumarkkinoijat suunnittelevat, testaavat ja optimoivat jatkuvasti uusia taktiikoita ja strategioita. Kaikki kokeilut eivät onnistu, mutta niistä saatava oppiminen on korvaamatonta.

 • Datan ja analytiikan käyttö: Kasvumarkkinointi perustuu tietoon päätösten tekemisessä. Tähän sisältyy metriikan seuranta ja analysointi, jotta voidaan ymmärtää käyttäjien käyttäytymistä, optimoida konversioita ja mukauttaa strategioita sen mukaisesti.
 • Keskity koko prosessiin: Siinä missä perinteinen markkinointi voi keskittyä tiettyihin myyntisuppilon segmentteihin (kuten hankintaan tai brändin tunnettuuteen), kasvumarkkinointi kohdistuu koko suppiloon, tietoisuudesta, hankinnasta ja aktivoinnista säilyttämiseen, suositteluun ja laajentamiseen.
 • Keskity skaalautuviin taktiikoihin: Kun toimiva taktiikka tai strategia on tunnistettu, tavoitteena on skaalata se kasvun maksimoimiseksi.
 • Monialaisuus: Kasvumarkkinointi edellyttää usein taitojen yhdistelmää, kuten markkinointia, data-analytiikkaa, suunnittelua ja muotoilua. Tämä johtaa usein siihen, että kasvuhakkeritiimit koostuvat eri erikoisaloja edustavista jäsenistä.
 • Sopeutumiskyky ja nopeus: Kyky sopeutua nopeasti muutoksiin ja hyödyntää uusia mahdollisuuksia on ratkaisevan tärkeää tämäntyyppisessä markkinoinnissa.
 • Säilyttäminen ja elinkaaren optimointi: Uusien käyttäjien tai asiakkaiden hankkiminen on vain osa prosessia. Kasvumarkkinoinnissa keskitytään myös siihen, että nämä käyttäjät pidetään sitoutuneina ja lopulta tehdään heistä brändilähettiläitä, jotka tuovat uusia käyttäjiä.

Näin ollen voidaan sanoa, että kasvumarkkinointi on sekoitus luovuutta, analyysiä ja kokeiluja, joiden kaikkien tavoitteena on edistää yrityksen tai tuotteen kestävää kasvua. Se on erityisen suosittua startup- ja teknologiayritysten keskuudessa, mutta sen periaatteista voivat hyötyä kaikki yritykset, jotka etsivät nopeaa ja tehokasta kasvua.

11- Elämyksellinen markkinointi

Elämyksellinen markkinointi koostuu strategioista ja taktiikoista, joilla pyritään sitouttamaan kuluttajat suorien ja vuorovaikutteisten kokemusten kautta brändin tai tuotteen kanssa. Päätavoitteena on luoda tunnesiteitä kuluttajan ja brändin välille, jolloin kuluttajat voivat ”elää” brändiä henkilökohtaisella ja mieleenpainuvalla tavalla.

Määritellään joitakin tärkeitä ominaisuuksia:

 • Tunneyhteydet: Toisin kuin perinteisemmissä markkinointitaktiikoissa, joissa keskitytään tuotteen ominaisuuksien ja hyötyjen mainostamiseen, elämyksellisessä markkinoinnissa keskitytään luomaan emotionaalisesti mukaansatempaavia kokemuksia, jotka voivat vahvistaa kuluttajan ja brändin välistä suhdetta.
 • Vuorovaikutteisuus: Kokemukset ovat usein uppoutuvia ja vuorovaikutteisia ja kannustavat kuluttajia osallistumaan aktiivisesti. Tällaisia voivat olla muun muassa live-tapahtumat, interaktiiviset installaatiot ja virtuaalitodellisuus.
 • Muistettavuus: Keskittymällä ainutlaatuisen kokemuksen tarjoamiseen elämysmarkkinoinnilla pyritään luomaan kuluttajan mieleen pysyviä muistoja, jotka voivat johtaa pitkäaikaiseen brändiuskollisuuteen ja -myönteisyyteen.
 • Jaettavat tarinat: Hyvin toteutettu elämys voi saada kuluttajat jakamaan kokemuksiaan sosiaalisissa verkostoissa ja lähipiirissään, mikä lisää suusanavaikutusta.
 • Ostopaikan ulkopuolella: Vaikka joidenkin kokemusten tarkoituksena voi olla saada kuluttaja tekemään välitön ostos, monilla elämyksellisillä markkinointistrategioilla pyritään rakentamaan tai vahvistamaan pitkäaikaista tunnettuutta ja yhteyttä brändiin.
 • Sopeutumiskyky: Se voidaan mukauttaa erilaisiin skenaarioihin ja brändin kokoon. Se voi olla niinkin suuri kuin brändin sponsoroima musiikkifestivaali tai niinkin yksinkertainen kuin tuotemaistiainen paikallisessa myymälässä.

12- Emotionaalinen markkinointi

Emotionaalisella markkinoinnilla tarkoitetaan käytäntöjä ja strategioita, joilla brändit vetoavat kuluttajien tunteisiin, tuntemuksiin ja arvoihin. Tuotteen tai palvelun ominaisuuksien ja hyötyjen esittelyn lisäksi tunnemarkkinoinnilla pyritään luomaan emotionaalinen yhteys yleisöön ja motivoimaan ostopäätöksiä, jotka perustuvat pikemminkin tunteisiin ja kokemuksiin kuin logiikkaan tai järkeen.

Tunnepainotteisen markkinoinnin perusperiaatteet ovat seuraavat:

 • Syvä yhteys: Sen päätavoitteena on luoda merkityksellinen ja kestävä suhde kuluttajaan, tavoittaa hänen tunteensa ja luoda syvempi yhteys kuin puhtaasti kaupallinen.
 • Emotionaalinen tarinankerronta: Emotionaalista markkinointia käyttävät tuotemerkit käyttävät usein koskettavia, inspiroivia tai humoristisia tarinoita tavoittaakseen yleisönsä sydämen.
 • Brändin arvot: Tämä strategia nojaa usein brändin arvoihin ja periaatteisiin, jotka resonoivat kuluttajien kanssa emotionaalisesti, kuten kestävyys, altruismi tai voimaannuttaminen.
 • Asiakaskokemus: Menetelmä, jossa keskitytään tuotteen tai palvelun tarjoamista pidemmälle ja kiinnitetään huomiota siihen, miltä tuote tai palvelu saa asiakkaan tuntemaan itsensä.
 • Uskollisuus: Luomalla emotionaalisen siteen tuotemerkit voivat edistää kuluttajien syvempää ja pitkäkestoisempaa uskollisuutta, joka ylittää tuotteen ominaisuudet tai hinnan.

13- Brändimarkkinointi

Brändimarkkinointi on prosessi, jossa brändiä edistetään ja asemoidaan kuluttajien mielissä. Se on enemmän kuin pelkkä tietyn tuotteen tai palvelun markkinointi, ja siinä keskitytään brändin historian, arvojen, mission ja vision viestintään. Sen tavoitteena on luoda tietoisuutta, rakentaa uskollisuutta ja luoda tunnesiteitä, jotka lisäävät käsitystä kyseisen tuotemerkin arvosta ja pitkän aikavälin mieltymystä.

Nämä ovat joitakin keskeisiä seikkoja, jotka on otettava huomioon tuotemerkkien markkinoinnissa:

 • Brändi-identiteetti: Siihen kuuluvat muun muassa logo, yritysvärit, äänensävy ja kaikki muut visuaaliset tai tekstuaaliset elementit, jotka määrittelevät brändin.
 • Brändin tarina: Menestyvillä brändeillä on yleensä tarina, jonka avulla ne voivat luoda syvemmän ja merkityksellisemmän yhteyden yleisöönsä.
 • Arvot ja missio: Nämä määrittelevät brändin ydintarkoituksen tuotteiden tai palvelujen myynnin lisäksi. Ne heijastavat brändin keskeisiä uskomuksia ja periaatteita.
 • Asemointi: Tällä tarkoitetaan sitä, miten kuluttajien halutaan suhtautuvan brändiisi suhteessa kilpailijoihin. Se on ainutlaatuinen ja erottuva asema, joka brändilläsi on kuluttajan mielessä.
 • Johdonmukaisuus: Jotta tuotemerkin markkinointi olisi tehokasta, sen on oltava johdonmukaista kaikissa kuluttajan kosketuspisteissä mainonnasta asiakaspalveluun.
 • Asiakaskokemus: Se, miten brändi on vuorovaikutuksessa asiakkaidensa kanssa kaikilla tasoilla, voi vahvistaa tai heikentää sen brändimielikuvaa.
 • Yhteisön rakentaminen: Nykyaikaiset brändit pyrkivät usein luomaan ja vaalimaan yhteisöjä tuotteidensa ja arvojensa ympärille, mikä mahdollistaa syvemmän yhteyden kuluttajiin.
 • Uskollisuus: Yksi brändimarkkinoinnin tavoitteista on edistää asiakkaiden uskollisuutta, mikä johtaa asiakkaiden elinkaariarvon ja brändin puolestapuhujien lisääntymiseen.
 • Mittaaminen: Vaikka brändimarkkinointi voi olla abstraktimpaa kuin muut markkinointimuodot, on silti tärkeää mitata brändin tunnettuutta ja tunnettuutta sekä sen vaikutusta myyntiin ja asiakasuskollisuuteen.

Brändimarkkinoinnissa keskitytään pitkäjänteisyyteen ja kestävien suhteiden rakentamiseen kuluttajiin. Vahva tuotemerkki on yritykselle arvokas aineeton voimavara, joka helpottaa uusien tuotteiden käyttöönottoa, luo esteitä kilpailijoille ja mahdollistaa paremman aseman markkinoilla.

14- Paikallinen markkinointi

Paikallismarkkinoinnilla pyritään markkinoimaan tuotteita, palveluja tai tuotemerkkiä tietylle yleisölle tietyssä maantieteellisessä paikassa tai paikallisella alueella. Tavoitteena on luoda yhteys yrityksen tai myymälän fyysisessä läheisyydessä oleviin kuluttajiin ottaen huomioon kyseisen yhteisön tai alueen erityispiirteet ja mieltymykset.

Nämä ovat joitakin tämäntyyppisen markkinoinnin keskeisiä näkökohtia:

 • Maantieteellinen mainonta: Maantieteellisen kohdentamisen käyttö mainosalustoilla, jotta mainoksia näytetään vain tietyllä maantieteellisellä alueella oleville käyttäjille.
 • Optimointi paikallista hakua varten: Sen varmistaminen, että yritys näkyy paikallisissa hakutuloksissa, erityisesti Google My Businessin kaltaisilla alustoilla.
 • Paikalliset tapahtumat: Osallistuminen paikallisiin tapahtumiin tai niiden sponsorointi paikallisen brändin tunnettuuden edistämiseksi.
 • Paikallinen mediamainonta: Perinteisten tiedotusvälineiden, kuten paikallisten sanomalehtien, radion tai televisioasemien, käyttö paikallisen yleisön tavoittamiseksi.
 • Yhteisökohtaiset tarjoukset tai alennukset: Paikallisille asukkaille tai yhteisön tapahtumille erityisesti suunnitellut myynninedistämistoimet.
 • Paikallinen sisältö: Paikallisia asioita tai kiinnostuksen kohteita käsittelevän sisällön luominen blogeihin, sosiaaliseen mediaan tai verkkosivustoille.
 • Arvostelut ja suosittelut: Kannustetaan asiakkaita jättämään arvosteluja asiaankuuluvilla alustoilla, mikä voi auttaa rakentamaan luottamusta yhteisössä.

Tämäntyyppiset strategiat ovat olennaisen tärkeitä pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka tukeutuvat pääasiassa paikalliseen asiakaskuntaan. Kuitenkin myös suuret tuotemerkit käyttävät paikallisia markkinointitapoja räätälöidäkseen ja räätälöidäkseen viestintää ja kampanjoita eri maantieteellisillä alueilla sijaitsevia fyysisiä myymälöitä varten.

15- Syymarkkinointi

Syymarkkinointi on yrityksen yhteistyötä voittoa tavoittelemattoman järjestön tai tietyn asian kanssa tuotteen tai palvelun edistämiseksi ja samalla kyseisen asian hyväksi. Se on markkinoinnin muoto, jossa yrityksen myynti yhdistetään hyväntekeväisyyteen tai yhteiskunnalliseen tarkoitukseen, ja sitä toteutetaan usein yritysten ja hyväntekeväisyysjärjestöjen välisten liittoutumien tai kumppanuuksien kautta.

Syymarkkinointikampanjat voivat vaihdella suorista lahjoituksista jokaista myyntiä kohden, tiedotuskampanjoihin tai kyseiseen asiaan liittyvien erityisten viestien edistämiseen.

Tämäntyyppisen markkinoinnin tärkein etu on se, että se luo molemmille osapuolille (yritykselle ja hyväntekeväisyysjärjestölle) win-win-tilanteen. Yritys saa myönteisen imagon ja voi luoda uskollisuutta kuluttajiensa keskuudessa, kun taas hyväntekeväisyysjärjestö tai yhteiskunnallinen asia saa resursseja tai lisää näkyvyyttä tehtävälleen.

Menestyksen avain on, että yritykset ovat aitoja eivätkä käytä sitä vain taktiikkana myynnin lisäämiseksi. Jos se ei ole aitoa tai sitä pidetään pelkkänä markkinointikikkailuna, sillä voi olla haitallinen vaikutus yrityksen imagoon.

Tekijä

Psykologian tutkinnon suorittaneena ja intohimoisena flamencokitaristina sekä lautapelien ystävänä, olen ammatillisella polullani syventynyt ihmisen käyttäytymisen ja markkinoinnin väliseen yhteyteen. Vuosien varrella olen hioutunut analysoimaan ja tulkita markkinoiden trendejä ja kuluttajien reaktioita. The Color Blogissa yhdistän psykologiset oivallukseni rakkauteeni kirjoittamiseen, tarjoten ainutlaatuisia näkökulmia markkinointiin, historiaan ja ihmisten välisiin vuorovaikutuksiin digitaalisella aikakaudellamme.View Author posts

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *