Hoppa till innehåll

Tryckt Reklam: Allt du behöver veta!

Publicidad Impresa: ¡Todo lo que debes saber!

Även i den digitala tidsåldern är tryckt reklam ett viktigt och effektivt sätt att förmedla information till människor. Tidningar, tidskrifter, broschyrer och annat tryckt material har funnits i århundraden och kommer inte att försvinna i första taget.

Men det är inte bara information, nyheter och berättelser som trycks på papper. Annonsörer har länge investerat i tryckt reklam för att nå sin målgrupp och marknadsföra sina produkter eller tjänster, så det är en idiotsäker metod.

Med tryckt reklam avses användning av tryckta medier som tidningar, magasin, tidskrifter etc. för att förmedla ett sponsrat budskap eller presentera ett erbjudande till läsaren.

Det är i högsta grad en av de äldsta och vanligaste formerna av reklam som fångar människors uppmärksamhet när de läser sina favoritpublikationer.

Även om tryckt reklam kan tyckas vara ett minne blott i den digitala tidsåldern är det fortfarande ett effektivt sätt att nå ut till människor, särskilt när det gäller vissa demografiska grupper som äldre generationer. Detta gör tryckt reklam till ett viktigt verktyg för alla varumärken och företag, oavsett vilken målgrupp de vill nå.

¿Cómo funciona la publicidad impresa?

Printannonsering är en form av utgående marknadsföring där företag skapar annonser och placerar dem i tryckta publikationer som tidningar, magasin och tidskrifter.

Annonsen kan ha formen av en textbaserad artikel, en bild eller en blandning av båda. Målet är att fånga läsarnas uppmärksamhet så att de blir mer medvetna om varumärket och vad det erbjuder.

Företag kan också använda tryckt reklam för att driva människor till sin webbplats eller onlinebutik. De kan göra detta genom att inkludera en uppmaning till handling (CTA) i sin annons, till exempel ”Besök vår webbplats för mer information.”

Varje tryckt annons har fyra viktiga beståndsdelar:

 1. Rubrik: Rubriken är den viktigaste delen av annonsen eftersom det är den som först fångar läsarnas uppmärksamhet. Den måste vara tydlig, direkt och tillräckligt attraktiv för att få människor att vilja läsa mer.
 2. Brödtext: Brödtexten är den del av annonsen som bygger på rubriken. Det är här företag kan inkludera mer information om sitt erbjudande. Den ska vara välskriven, övertygande och inte för lång, annars kommer människor att tappa intresset och gå vidare till nästa sak.
 3. Bilder: En bild säger mer än tusen ord, och detta gäller särskilt när det handlar om tryckt reklam. Rätt bild kan hjälpa företag att få fram sitt budskap på ett mer effektivt sätt. Det gör också annonsen mer visuellt tilltalande och lättare att komma ihåg.
 4. Uppmaning till handling (CTA): CTA är ett uttalande som talar om för läsarna vad de ska göra härnäst, till exempel ”Besök vår webbplats för mer information” Den bör vara tydlig och direkt så att folk vet exakt vad de ska göra.
Características de la publicidad impresa

Tryckt reklam har flera egenskaper som gör den till ett effektivt marknadsföringsverktyg.

 • Riktad: En av fördelarna med try ckt reklam är att företag kan rikta in sig på en nischad målgrupp med god precision. För att göra detta kan de placera sin annons i en publikation som deras målmarknad är känd för att läsa. Om ett företag till exempel vill rikta in sig på arbetande mödrar kan de placera sin annons i en föräldratidning.
 • Fånga uppmärksamheten: En bra tryckt annons fångar uppmärksamheten. Den har en iögonfallande rubrik och en attraktiv bild som får människor att vilja läsa mer.
 • Flexibel: Printannonsering är också flexibelt eftersom företag kan välja storlek, placering och frekvens för sina annonser. De kan också inkludera en CTA som leder människor till deras webbplats eller onlinebutik.
 • Stöds av ett mål: Bra tryckt reklam stöds alltid av ett mål. Det kan handla om att öka varumärkeskännedomen, få fler besökare till butiken eller generera försäljning. Att ha ett tydligt mål hjälper företag att skapa en mer effektiv och mätbar annons.
 • Påtaglig: Tryckt reklam är en konkret form av marknadsföring, vilket innebär att människor kan hålla den i sina händer, vilket gör den mer minnesvärd och pålitlig än andra former av utgående marknadsföring som TV-reklam eller online-banners. Dessutom experimenterar varumärken med påtaglighet genom att lägga till dofter, texturer eller till och med ljud i sina tryckta annonser.
 • Fokusera på den läskunniga publiken: Människor som läser tidningar och tidskrifter tenderar att vara mer läskunniga, eftersom de kräver ansträngning för att läsa. Det innebär också att de är mer benägna att förstå och komma ihåg informationen i en tryckt annons än någon som ser en flyktig bild på TV eller online.
Tipos de publicidad impresa

Tryckta annonser finns i olika typer och företag kan välja vilken som är lämpligast för dem och deras mål.

 • Annonsering i tidningar: Dessa annonser visas i form av text eller bilder på sidorna i lokala, regionala eller nationella tidningar. De är vanligtvis små och kan placeras var som helst på sidan. Vissa annonser är dock större och placeras i en specifik del av tidningen, t.ex. annonser i tidningsomslag. Företag föredrar tidningsannonsering på grund av dess breda räckvidd och låga kostnad.
 • Annonsering i tidskrifter: Dessa annonser visas i form av text, bilder eller både och på sidorna i regionala eller nationella tidskrifter. De är vanligtvis nischspecifika baserat på tidningens målgrupp. Till exempel kommer ett företag som säljer babyprodukter förmodligen att annonsera i en föräldratidning.
 • Annonsering i kataloger: Detta är annonser i en tryckt katalog, t.ex. Gula sidorna. Annonsen innehåller vanligtvis företagets namn, adress och kontaktuppgifter. Det är ett bra sätt att nå personer som specifikt letar efter en viss produkt eller tjänst.
 • Broschyrer: Broschyrer är en typ av tryckt reklam som företag kan använda för att marknadsföra sina produkter eller tjänster. De är vanligtvis i ett diptych- eller trifoldformat och innehåller information om företaget, till exempel dess produkter och tjänster, erbjudanden och adress. Broschyrer distribueras vanligtvis på offentliga platser eller via post.
 • Brevlådor: Brevlådor är direktreklam som företag skickar till hem eller kontor. De innehåller vanligtvis reklammaterial, t.ex. kuponger, rabatter och erbjudanden.
 • Lösa inlagor: Inlagor är små tryckta annonser som företag inkluderar i tidskrifter eller dagstidningar. De är vanligtvis ungefär A4-stora och kan placeras var som helst i publikationen.
 • Annonseringi butik: Butiksreklam är alla former av tryckt marknadsföringsmaterial som företag använder för att marknadsföra sina produkter eller tjänster i en fysisk butik. Det kan handla om affischer, banderoller, monterreklam och hyllpratare.

Tipos de publicidad impresa

Beroende på typ av annons kan tryckt reklam klassificeras i:

 • Rubrikannonser: dessa annonser är vanligtvis korta, textbaserade annonser som placeras i en specifik kategori i en tidning eller tidskrift. De är relativt billigare än andra annonser, men har inte mycket utrymme för att inkludera detaljerad information.
 • Displayannonsering: Detta är större annonser i form av text, bilder eller både och. De kan placeras var som helst i tidningen och företagen kan välja vilken storlek och placering de föredrar. Displayannonser är dyrare än rubrikannonser, men är mer effektiva när det gäller räckvidd och synlighet.
 • Annonser: Advertorials är betalda artiklar som ser ut som redaktionellt innehåll men som i själva verket är annonser. De innehåller vanligtvis information om företaget, t.ex. dess produkter och tjänster. Advertorials är ett bra sätt att förbättra ett företags synlighet och bygga förtroende bland potentiella kunder.

Även i den digitala tidsåldern är tryckt reklam fortfarande ett viktigt marknadsföringsverktyg för företag. Här är några av anledningarna:

Tryckta annonser når områden som andra marknadsföringskanaler inte når: det finns människor som inte använder internet eller sociala medier. Med tryckta annonser kan företag nå dessa människor och marknadsföra sina produkter eller tjänster.

Printannonsering är perfekt för lokala företag: Lokala företag kan använda tryckta annonser för att nå människor i sitt område. Det är ett utmärkt sätt att öka varumärkeskännedomen och bygga förtroende hos potentiella kunder. Dessutom är tryckta annonser ofta billigare än andra marknadsföringskanaler, t.ex. TV eller radio.

Nå flera generationer: Tryckta annonser kan nå människor i alla åldrar, vilket är viktigt för företag som vill rikta sina marknadsföringskampanjer till flera generationer.

Tryckt reklam är en av de äldsta och mest traditionella formerna av reklam som kan vara effektiv för att nå en bred publik. Printannonsering kan användas för att marknadsföra både konsument- och industriprodukter.

Dessutom kan budskapet kontrolleras: Företagen har total kontroll över innehållet i sina tryckta annonser. De kan välja vilken information som ska ingå och hur den ska presenteras.

La importancia de la publicidad impresa

Denna form av reklam är verkligen viktig eftersom:

 • Den är mycket informativ: Tryckt reklam ger mycket information om produkter och tjänster, vilket kan vara mycket användbart för potentiella kunder. Detta är vanligtvis mer än någon annan form av reklam, t.ex. TV eller radio.
 • Den är mindre påträngande: Tryckt reklam är mindre påträngande än andra former av reklam, t.ex. popup-fönster och banners. Människor kan välja om de vill läsa en annons eller inte, och de kan göra det i sin egen takt.
 • Den är tillförlitlig: Tryckta annonser anses ofta vara mer tillförlitliga än andra former av reklam, t.ex. onlineannonser. Det beror på att de får sin trovärdighet från den publikation där de publiceras.
 • Den är målinriktad: Tryckta annonser kan riktas till specifika målgrupper, t.ex. de som läser vissa tidskrifter eller dagstidningar. Det innebär att företag kan vara säkra på att deras målgrupp kommer att se deras annons.
 • Det är kostnadseffektivt: Tryckta annonser är kostnadseffektiva, särskilt om man jämför med andra former av reklam, t.ex. TV eller radio. Detta beror på att företagen bara behöver betala för annonsutrymme och inte för sändningstid.
 • Den har en längre hållbarhet: Tryckta annonser har längre hållbarhet än andra former av reklam, t.ex. onlineannonser. Detta beror på att media som tidskrifter och tidningar kan sparas och läsas vid ett senare tillfälle.
 • Erbjuder högt engagemang: Tidningar och magasin innebär ett medvetet beslut att läsa, vilket leder till högre engagemang för annonser, eftersom läsarna redan är i läsläge.
 • Har högt minnesvärde: Tryckta annonser har ett högt minnesvärde, eftersom de tenderar att ses och läsas flera gånger.

Printannonsering har en rad fördelar, vilket är anledningen till att den fortfarande används av många företag. Vissa nackdelar måste dock tas med i beräkningen. Dessa är

 • Det är svårt att mäta: En av de största nackdelarna med tryckt reklam är att den är svår att mäta. Det innebär att företag inte kan veta hur effektiv deras annons är när det gäller försäljning eller genererade leads.
 • Det är dyrt: Tryckt annonsering kan vara ganska kostsamt, särskilt om företaget vill placera sin annons i en populär tidning eller tidskrift.
 • Den har en begränsad räckvidd: Annonser i tryckta medier har en begränsad räckvidd, eftersom de bara kan ses av personer som läser den specifika publikationen. Detta står i kontrast till onlineannonsering, som kan ses av alla med en internetanslutning.
 • Icke-interaktiv: Dessa typer av annonser är också icke-interaktiva, vilket innebär att företag inte kan få feedback från potentiella kunder i realtid.
 • Inte redigerbara: Tryckta annonser är inte redigerbara, vilket innebär att företag inte kan göra ändringar i sin annons när den väl har publicerats.
 • Orsakar pappersavfall: Alla former av tryckta annonser leder till pappersavfall, vilket är dåligt för miljön.
 • Inte ett hållbart alternativ för en global publik: Tryckta annonser är inte ett bra alternativ för företag som vill nå en global publik.

Även om tryckt reklam fortfarande är en populär form av reklam har den minskat under det senaste decenniet. Det beror på framväxten av digitala medier, som har gjort det enklare och mer kostnadseffektivt för företag att nå sin målgrupp.

Digital annonsering förväntas fortsätta att öka i popularitet på bekostnad av tryckta annonser. Det betyder dock inte att tryckt annonsering kommer att försvinna helt. Det finns fortfarande många företag som tycker att det är ett effektivt sätt att nå sin målgrupp.

Detta gäller särskilt för företag som annonserar på nischmarknader eller säljer produkter som kräver stort engagemang, till exempel lyxvaror.

Det är därför säkert att säga att tryckt reklam kommer att fortsätta att vara en del av reklamlandskapet under överskådlig framtid.

Författare

Med en examen i psykologi och en passion för flamencogitarr och brädspel har min yrkesbana utforskat den intrikata länken mellan mänskligt beteende och marknadsföring. Genom åren har jag finslipat min förmåga att analysera och tolka marknadstrender och konsumentreaktioner. På The Color Blog blandar jag mina psykologiska insikter med min kärlek till att skriva, och erbjuder unika perspektiv på marknadsföring, historia och de mänskliga interaktioner som formar vår digitala era.View Author posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *