Siirry suoraan sisältöön

Painettu mainonta: Kaikki mitä sinun tarvitsee tietää!

Publicidad Impresa: ¡Todo lo que debes saber!

Digitaalisella aikakaudella painettu mainonta on edelleen tärkeä ja tehokas tapa välittää tietoa ihmisille. Sanomalehdet, aikakauslehdet, esitteet ja muut painetut materiaalit ovat olleet olemassa vuosisatoja, eivätkä ne ole katoamassa lähiaikoina.

Paperille ei kuitenkaan paineta vain tietoa, uutisia ja tarinoita. Mainostajat ovat jo pitkään panostaneet printtimainontaan tavoittaakseen kohderyhmänsä ja mainostaakseen tuotteitaan tai palveluitaan, joten se on idioottivarma menetelmä.

Printtimainonnalla tarkoitetaan printtimedian, kuten sanomalehtien, aikakauslehtien, aikakauslehtien jne. käyttöä sponsoroidun viestin välittämiseen tai tarjouksen esittämiseen lukijalle.

Se on par excellence yksi vanhimmista ja yleisimmistä mainonnan muodoista, joka kiinnittää ihmisten huomion heidän lukiessaan suosikkijulkaisujaan.

Vaikka printtimainonta saattaa tuntua menneeltä digitaalisena aikakautena, se on edelleen tehokas tapa tavoittaa ihmisiä, etenkin kun on kyse tietyistä väestöryhmistä, kuten vanhemmista sukupolvista. Tämä tekee printtimainonnasta olennaisen tärkeän välineen kaikille tuotemerkeille ja yrityksille riippumatta siitä, minkä yleisön ne haluavat tavoittaa.

¿Cómo funciona la publicidad impresa?

Printtimainonta on ulospäin suuntautuvan markkinoinnin muoto , jossa yritykset luovat mainoksia ja sijoittavat ne painettuihin julkaisuihin, kuten sanomalehtiin, aikakauslehtiin ja aikakauslehtiin.

Mainos voi olla tekstipohjainen artikkeli, kuva tai näiden yhdistelmä. Tavoitteena on kiinnittää lukijoiden huomio, jotta he tulevat tietoisemmiksi brändistä ja sen tarjoamista tuotteista.

Yritykset voivat myös käyttää printtimainontaa ohjaamaan ihmisiä verkkosivustolleen tai verkkokauppaansa. Se voi tehdä tämän sisällyttämällä mainokseensa toimintakutsun (CTA ), kuten ”Käy verkkosivuillamme saadaksesi lisätietoja”

Jokaisessa printtimainoksessa on neljä olennaista elementtiä:

 1. Otsikko: Otsikko on mainoksen tärkein osa, koska se kiinnittää ensimmäisenä lukijoiden huomion. Sen on oltava selkeä, suora ja tarpeeksi houkutteleva, jotta ihmiset haluavat lukea lisää.
 2. Runko: Runko on mainoksen teksti, joka perustuu otsikkoon. Siinä yritykset voivat antaa lisätietoja tarjouksestaan. Sen on oltava hyvin kirjoitettu, vakuuttava eikä liian pitkä, sillä muuten ihmiset menettävät kiinnostuksensa ja siirtyvät seuraavaan asiaan.
 3. Kuvat: Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, ja tämä pätee erityisesti printtimainonnassa. Oikea kuva voi auttaa yrityksiä saamaan viestinsä tehokkaammin perille. Se tekee mainoksesta myös visuaalisesti houkuttelevamman ja helpommin muistettavan.
 4. Toimintakutsu (CTA): CTA on lauseke, joka kertoo lukijalle, mitä tehdä seuraavaksi, esimerkiksi ”Käy verkkosivuillamme saadaksesi lisätietoja” Sen tulisi olla selkeä ja suora, jotta ihmiset tietävät tarkalleen, mitä tehdä.
Características de la publicidad impresa

Printtimainonnalla on useita ominaisuuksia, jotka tekevät siitä tehokkaan markkinointivälineen.

 • Kohdennettu: Yksi printtimainonnan eduista on se, että yritykset voivat kohdistaa mainonnan hyvin tarkasti kapealle kohderyhmälle. Tätä varten ne voivat sijoittaa mainoksensa julkaisuun, jota niiden kohdemarkkinoiden tiedetään lukevan. Jos yritys haluaa esimerkiksi kohdistaa mainoksensa työssäkäyville äideille, se voi sijoittaa mainoksensa vanhempainlehteen.
 • Kiinnitä huomiota: Hyvä printtimainos herättää huomiota. Siinä on huomiota herättävä otsikko ja houkutteleva kuva, joka saa ihmiset haluamaan lukea lisää.
 • Joustava: Painettu mainonta on myös joustavaa, koska yritykset voivat valita mainostensa koon, sijoittelun ja tiheyden. Ne voivat myös sisällyttää mainokseen CTA-kohdan, joka ohjaa ihmiset verkkosivustolle tai verkkokauppaan.
 • Tavoitteella tuettu: Hyvää printtimainontaa tukee aina tavoite. Tavoitteena voi olla brändin tunnettuuden lisääminen, myymälän kävijämäärien lisääminen tai myynnin lisääminen. Selkeä tavoite auttaa yrityksiä luomaan tehokkaamman ja mitattavamman mainoksen.
 • Käsitteellinen: Painettu mainonta on konkreettinen markkinointimuoto, mikä tarkoittaa, että ihmiset voivat pitää sitä käsissään, mikä tekee siitä mieleenpainuvamman ja luotettavamman kuin muut lähtevän markkinoinnin muodot, kuten televisiomainokset tai verkkobannerit. Lisäksi tuotemerkit kokeilevat konkreettisuutta lisäämällä painettuihin mainoksiinsa tuoksuja, tekstuureja tai jopa ääniä.
 • Keskity lukutaitoiseen yleisöön: Sanoma- ja aikakauslehtiä lukevat ihmiset ovat yleensä lukutaitoisempia, sillä niiden lukeminen vaatii vaivannäköä. Tämä tarkoittaa myös sitä, että he todennäköisemmin ymmärtävät ja muistavat painetun mainoksen tiedot kuin joku, joka näkee ohikiitävän kuvan televisiossa tai verkossa.
Tipos de publicidad impresa

Printtimainoksia on erityyppisiä, ja yritykset voivat valita niistä itselleen ja tavoitteilleen sopivimman.

 • Sanomalehtimainonta: Nämä mainokset ilmestyvät tekstin tai kuvan muodossa paikallisten, yhteisön tai valtakunnallisten sanomalehtien sivuilla. Ne ovat yleensä pienikokoisia ja ne voidaan sijoittaa mihin tahansa kohtaan sivua. Jotkin mainokset ovat kuitenkin suurempia, ja ne sijoitetaan sanomalehden tiettyyn osaan, kuten sanomalehden takkimainokset. Yritykset suosivat sanomalehtimainontaa sen laajan tavoittavuuden ja edullisten kustannusten vuoksi.
 • Aikakauslehtimainonta: Nämä mainokset näkyvät tekstinä, kuvina tai molempina alueellisten tai valtakunnallisten lehtien sivuilla. Ne ovat yleensä niche-kohtaisia lehden kohderyhmän perusteella. Esimerkiksi vauvatuotteita myyvä yritys mainostaa todennäköisesti vanhemmuuslehdessä.
 • Hakemistomainonta: Nämä ovat ilmoituksia painetussa hakemistossa, kuten keltaisilla sivuilla. Mainos sisältää yleensä yrityksen nimen, osoitteen ja yhteystiedot. Se on hyvä tapa tavoittaa ihmiset, jotka etsivät nimenomaan tiettyä tuotetta tai palvelua.
 • Esitteet: Esitteet ovat eräänlainen painettu mainos, jota yritykset voivat käyttää tuotteidensa tai palvelujensa mainostamiseen. Ne ovat yleensä kaksi- tai kolmiosaisia, ja ne sisältävät tietoa yrityksestä, kuten sen tuotteista ja palveluista, tarjouksista ja osoitteesta. Esitteitä jaetaan yleensä julkisilla paikoilla tai postitse.
 • Postilaatikot: Postilaatikot ovat suoramarkkinointilähetyksiä, joita yritykset lähettävät koteihin tai toimistoihin. Ne sisältävät yleensä myynninedistämismateriaalia, kuten kuponkeja, alennuksia ja tarjouksia.
 • Irtolehdet: Sisäkkeet ovat pieniä painettuja mainoksia, joita yritykset sisällyttävät aikakauslehtiin tai sanomalehtiin. Ne ovat yleensä noin A4-kokoisia, ja ne voidaan sijoittaa mihin tahansa kohtaan julkaisua.
 • Myymälämainonta: Myymälässä tapahtuva mainonta on kaikenlaista painettua markkinointimateriaalia, jota yritykset käyttävät tuotteidensa tai palvelujensa mainostamiseen fyysisessä myymälässä. Siihen voi kuulua julisteita, banderolleja, ständejä ja hyllymainoksia.

Tipos de publicidad impresa

Mainostyypistä riippuen painettu mainonta voidaan luokitella seuraavasti:

 • Luokiteltu mainonta: Nämä mainokset ovat yleensä lyhyitä, tekstipohjaisia mainoksia, jotka sijoitetaan tiettyyn luokkaan sanoma- tai aikakauslehdessä. Ne ovat suhteellisen edullisempia kuin muut mainokset, mutta niissä ei ole paljon tilaa yksityiskohtaisten tietojen sisällyttämiseen.
 • Näyttömainonta: Nämä ovat suurempia mainoksia, jotka ovat tekstin, kuvien tai molempien muodossa. Ne voidaan sijoittaa minne tahansa sanoma- tai aikakauslehdessä, ja yritykset voivat valita haluamansa koon ja sijoittelun. Näyttömainokset ovat kalliimpia kuin luokitellut mainokset, mutta ne ovat tehokkaampia tavoittavuuden ja näkyvyyden kannalta.
 • Advertorials: Advertorialit ovat maksullisia artikkeleita, jotka näyttävät toimitukselliselta sisällöltä mutta ovat itse asiassa mainoksia. Ne sisältävät yleensä tietoa yrityksestä, kuten sen tuotteista ja palveluista. Advertorialit ovat hyvä tapa parantaa yrityksen näkyvyyttä ja rakentaa luottamusta potentiaalisten asiakkaiden keskuudessa.

Digitaalisella aikakaudellakin printtimainonta on edelleen tärkeä markkinointiväline yrityksille. Tässä on joitakin syitä:

Printtimainokset tavoittavat alueita, joita muut markkinointikanavat eivät tavoita: on ihmisiä, jotka eivät käytä internetiä tai sosiaalista mediaa. Printtimainosten avulla yritykset voivat tavoittaa nämä ihmiset ja mainostaa tuotteitaan tai palveluitaan.

Printtimainonta sopii erinomaisesti paikallisille yrityksille: Paikalliset yritykset voivat käyttää printtimainoksia kohdentaakseen ihmiset alueellaan. Tämä on erinomainen tapa lisätä brändin tunnettuutta ja rakentaa luottamusta potentiaalisten asiakkaiden kanssa. Lisäksi printtimainokset ovat usein halvempia kuin muut markkinointikanavat, kuten televisio tai radio.

Tavoita useita sukupolvia: Printtimainoksilla voidaan tavoittaa kaikenikäisiä ihmisiä, mikä on tärkeää yrityksille, jotka haluavat kohdistaa markkinointikampanjansa useisiin sukupolviin.

Printtimainonta on yksi vanhimmista ja perinteisimmistä mainonnan muodoista, jolla voidaan tehokkaasti tavoittaa laaja yleisö. Printtimainontaa voidaan käyttää sekä kuluttaja- että teollisuustuotteiden edistämiseen.

Lisäksi viestiä voidaan hallita: Yrityksillä on täysi määräysvalta printtimainostensa sisältöön. Ne voivat valita, mitä tietoja ne sisällyttävät ja miten ne esitetään.

La importancia de la publicidad impresa

Tämä mainonnan muoto on todella tärkeä, koska

 • Se on hyvin informatiivinen: Painettu mainonta tarjoaa paljon tietoa tuotteista ja palveluista, mikä voi olla erittäin hyödyllistä potentiaalisille asiakkaille. Tämä on yleensä enemmän kuin mikään muu mainonnan muoto, kuten televisio tai radio.
 • Se on vähemmän tungettelevaa: Printtimainonta on vähemmän tungettelevaa kuin muut mainonnan muodot, kuten ponnahdusikkunat ja bannerit. Ihmiset voivat valita, lukevatko he mainoksen vai eivät, ja he voivat tehdä sen omaan tahtiinsa.
 • Se on luotettava: Printtimainoksia pidetään usein luotettavampina kuin muita mainonnan muotoja, kuten verkkomainoksia. Tämä johtuu siitä, että niiden uskottavuus perustuu julkaisuun, jossa ne julkaistaan.
 • Se on kohdennettu: Printtimainokset voidaan kohdentaa tietylle kohderyhmälle, esimerkiksi niille, jotka lukevat tiettyjä aikakauslehtiä tai sanomalehtiä. Tämä tarkoittaa, että yritykset voivat olla varmoja siitä, että kohderyhmä näkee heidän mainoksensa.
 • Se on kustannustehokas: Printtimainokset ovat kustannustehokkaita, varsinkin kun niitä verrataan muihin mainonnan muotoihin, kuten televisioon tai radioon. Tämä johtuu siitä, että yritysten on maksettava vain mainostilasta eikä lähetysajasta.
 • Sen säilyvyys on pidempi: Printtimainoksilla on pidempi säilyvyysaika kuin muilla mainonnan muodoilla, kuten verkkomainoksilla. Tämä johtuu siitä, että aikakauslehtien ja sanomalehtien kaltaiset tiedotusvälineet voidaan tallentaa ja niihin voidaan tutustua myöhemmin.
 • Tarjoaa suuren sitoutumisen: Sanoma- ja aikakauslehdet edellyttävät tietoista lukupäätöstä, mikä lisää sitoutumista mainoksiin, koska lukijat ovat jo lukutilassa.
 • Muisteluarvo on korkea: Painettujen mainosten muistamisarvo on korkea, koska ne nähdään ja luetaan yleensä useita kertoja.

Printtimainonnalla on useita etuja, minkä vuoksi monet yritykset käyttävät sitä edelleen. Joitakin haittoja on kuitenkin otettava huomioon. Näitä ovat mm:

 • Sitä on vaikea mitata: Yksi printtimainonnan suurimmista haitoista on, että sitä on vaikea mitata. Tämä tarkoittaa sitä, että yritykset eivät voi tietää mainoksensa tehokkuutta tuotetun myynnin tai liidien osalta.
 • Se on kallista: Printtimainonta voi olla melko kallista, varsinkin jos yritykset haluavat sijoittaa mainoksensa suosittuun aikakaus- tai sanomalehteen.
 • Sen tavoittavuus on rajallinen: Printtimainonnan tavoittavuus on rajallinen, sillä sen näkevät vain ihmiset, jotka lukevat kyseistä julkaisua. Tämä on ristiriidassa verkkomainonnan kanssa, jonka voi nähdä kuka tahansa, jolla on Internet-yhteys.
 • Se ei ole interaktiivista: Se tarkoittaa, että yritykset eivät voi saada palautetta potentiaalisilta asiakkailta reaaliajassa.
 • Ei muokattavissa: Painettu mainos ei ole muokattavissa, mikä tarkoittaa, että yritykset eivät voi tehdä muutoksia mainokseensa, kun se on julkaistu.
 • Aiheuttaa paperijätettä: Kaikki printtimainonnan muodot aiheuttavat paperijätettä, mikä on huono asia ympäristön kannalta.
 • Ei ole käyttökelpoinen vaihtoehto maailmanlaajuiselle yleisölle: Painettu mainos ei ole kannattava vaihtoehto yrityksille, jotka haluavat tavoittaa maailmanlaajuisen yleisön.

Vaikka printtimainonta on edelleen suosittu mainonnan muoto, se on ollut laskussa viime vuosikymmenen aikana. Tämä johtuu digitaalisen median yleistymisestä, jonka ansiosta yritykset voivat tavoittaa kohdeyleisönsä helpommin ja kustannustehokkaammin.

Digitaalisen mainonnan suosion odotetaan edelleen kasvavan printtimainonnan kustannuksella. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että printtimainonta katoaisi kokonaan. Monet yritykset pitävät sitä edelleen tehokkaana tapana tavoittaa kohdeyleisönsä.

Tämä pätee erityisesti yrityksiin, jotka mainostavat kapeilla markkinoilla tai myyvät tuotteita, jotka vaativat suurta sitoutumista, kuten ylellisyystuotteita.

On siis turvallista sanoa, että printtimainonta on edelleen osa mainosmaisemaa lähitulevaisuudessa.

nv-author-image

Psykologian tutkinnon suorittaneena ja intohimoisena flamencokitaristina sekä lautapelien ystävänä, olen ammatillisella polullani syventynyt ihmisen käyttäytymisen ja markkinoinnin väliseen yhteyteen. Vuosien varrella olen hioutunut analysoimaan ja tulkita markkinoiden trendejä ja kuluttajien reaktioita. The Color Blogissa yhdistän psykologiset oivallukseni rakkauteeni kirjoittamiseen, tarjoten ainutlaatuisia näkökulmia markkinointiin, historiaan ja ihmisten välisiin vuorovaikutuksiin digitaalisella aikakaudellamme.View Author posts

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *